[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen og øvrige myndigheder i Forsvarsministeriets koncern har i 2019 og 2020 gennemført undersøgelser af trivslen blandt ansatte og værnepligtige. De viser, at der er problemer med forskellige former for krænkende adfærd.

- Vi har nultolerance over for krænkende adfærd i Beredskabsstyrelsen. Det har vi altid haft, men vi skal blive bedre til at forklare, hvad det betyder i dagligdagen, siger direktør Henning Thiesen.

Det er bl.a. blandt værnepligtige, at der er konstateret problemer med krænkende adfærd.

- Der tegner sig desværre et billede af opførsel, kommentarer, vittigheder og så videre blandt de værnepligtige, som overskrider andres grænser. Vi har et stort ansvar for at sikre, at det ikke foregår, når de er hos os.

- Vi skal sætte fokus på dét, det grundlæggende handler det om, nemlig respekt for hinanden. Det skal være trygt og en god oplevelse for alle – uanset køn, etnicitet og så videre – at være hos os.

Stort fokus i hele koncernen
Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med øvrige myndigheder i Forsvarsministeriets koncern lanceret en række initiativer for at komme krænkende adfærd til livs.

Som et af initiativerne i Beredskabsstyrelsen bliver undervisning og dialog om forventninger og opførsel skrevet ind i læringsplanen for værnepligtige og på sergentskolen, så det bliver en fast del af undervisningen.

Krænkende adfærd har været på dagsordenen hele vejen igennem organisationen: Hos forsvarsministeren, direktionen, chefer, i samarbejdsudvalgene og blandt medarbejdere og værnepligtige.

Blandt ansatte er der iværksat en række initiativer i samarbejde med bl.a. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø. Der er kørt oplysningskampagner via møder, intranet og plakater og opslag på tjenestestederne. Her er budskabet, hvis man oplever noget, der overskrider ens grænser:

- Sig fra
- Tal om det
- Søg hjælp og støtte


Fokus fastholdes fremadrettet gennem fortsat information, dialog og øvrige initiativer.

Læs mere om de koncernfælles initiativer på respektforhinanden.dk.