Nukleart måleberedskab

Foto: K. Smith/IAEA.

Beredskabsstyrelsen har sendt en målespecialist og en strålingsekspert til Libanon. Udsendelsen sker efter ønske fra de libanesiske myndigheder, der via det internationale atomenergiagentur (IAEA) har anmodet om at få kortlagt de risici, der måtte være forbundet med opbevaring af radioaktivt materiale i bl.a. Beiruts havn og på byens hospitaler.

 

De danske eksperter indgår i et IAEA-hold bestående af eksperter fra Danmark, Frankrig og IAEA. Holdet skal bl.a. bistå de lokale myndigheder ved at vurdere opbevaringen af radioaktivt materiale.

 

- Situationen i Beirut kræver fortsat vores hjælp. Vores specialisthold, der er uddannet til at måle, kortlægge og identificere radioaktive stoffer, har været efterspurgt fra Libanon. Det er vigtigt, at vi træder til og hjælper de lokale i det vigtige oprydningsarbejde, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

- Katastrofen i Beirut chokerede os alle. Eksplosionerne udslettede havnen på et splitsekund og spredte giftige stoffer. Mange mistede livet og flere tusinder blev hjemløse. Libanon har brug for hjælp til at komme på fode igen, og derfor er det vigtigt, at Danmark fortsat udviser international solidaritet over for den hårdt presset libanesiske befolkning, siger udviklingsminister Rasmus Prehn.

 

Danmark har i forvejen givet 16 mio. kr. til nødhjælpsarbejdet over den humanitære bistand.

 

Lokale myndigheder har ikke målt forhøjet radioaktiv stråling i omgivelserne efter eksplosionen den 4. august. Ekspertholdet bærer af sikkerhedshensyn personlige dosimetre under arbejdet, og der stilles dekontamineringsfaciliteter til rådighed.

 

Indsatsen finansieres af IAEA i regi af RANET (Response and Assistance Network) og Udenrigsministeriets fleksible pulje. Det er første gang, Danmark bidrager til RANET. Den igangværende indsats forventes at strække sig over syv dage.

 

Beredskabsstyrelsen har endvidere støttet de libanesiske myndigheder med ekspertstøtte via EU og FN samt 600 kemikaliebeskyttelsesdragter, der bruges under oprydningsarbejdet i Beiruts havn.