Logistik

Foto: Beredskabsstyrelsen.

I Danmark er Beredskabsstyrelsen kontaktpunkt for internationale anmodninger om hjælp til civilbeskyttelse. Hjælpen er typisk i form af materiel og/eller mandskab med særlige kompetencer, der kan sendes til modtagerlandet med meget kort varsel.

 

Hvis et land er ramt af en krise, ulykke eller katastrofe, som det har behov for international hjælp til at håndtere, kan de lokale myndigheder sende en anmodning om hjælp til øvrige lande. Det sker typisk gennem EU eller FN, men kan også ske bilateralt.

 

Hvis der er et match mellem det, modtagerlandet efterspørger, og det, Danmark ville kunne levere, kontakter Beredskabsstyrelsen Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Ministerierne afgør, om Beredskabsstyrelsen skal bidrage til en evt. dansk hjælpeindsats. Det er oftest midler fra Udenrigsministeriet, der finansierer Beredskabsstyrelsens indsatser, men midlerne kan også komme fra Forsvarsministeriets eller Beredskabsstyrelsens budget.

 

Når der i Danmark er givet grønt lys for missionen, påbegyndes den med det samme i samarbejde med modtagerlandet og/eller internationale organisationer. Ofte sender FN og EU koordinationsteams til modtagerlandet. Disse teams står bl.a. for en del af kontakten med lokale myndigheder og NGO’er. Tilsammen sikrer det, at hjælpen når frem til dem, der har brug for den.