[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beboere på botilbud er særligt udsatte for brand. Mange ryger, nogle har funktionsnedsættelse, og der er en større andel påsatte brande i botilbud end i private boliger.

De faktorer betyder, at beboere i botilbud har væsentlig større risiko end den generelle befolkning for at opleve brand.

Det skal et nyt pilotprojekt støttet af TrygFonden ændre på.

Fokus på forebyggelse, planlægning og personale
Beboere på botilbud kan have svært ved at tage vare på sig selv og egen sikkerhed. Derfor fokuserer pilotprojektet på botilbuddenes forebyggelses- og planlægningstiltag og på at styrke personalets viden og evne til at gribe ind, hvis der opstår brand.

Pilotprojektet består af tre elementer:

  • Kursus til ledelse og arbejdsmiljøgruppe
  • Informationspakke med fokus på botilbuddenes forebyggeles- og planlægningstiltag inden for bl.a. sikker rygning, viden om brandstiftelse, personalets opgaver ved brand i botilbud samt skabeloner til beredskabsplan og action cards
  • Øvelseskoncept til botilbud

 

Samlet set skal elementerne og pilotprojektet som helhed forbedre brandsikkerheden for borgere i botilbud.

Efter evalueringen kan pilotprojektet udbredes til botilbud i hele landet. Det er forventningen, at metoden og konceptet efter konkret tilpasning kan udbredes til andre hændelsestyper (f.eks. oversvømmelse) og/eller andre institutionstyper.

Pilotprojektet er et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Beredskab Fyn og kriminalpsykolog Charlotte Kappel. Pilotprojektet støttes af TrygFonden med 890.000 kroner.