[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvordan opretholder samfundet kritiske funktioner og sikrer befolkningens liv, helbred og grundlæggende værdier og behov i forbindelse med en krise eller katastrofe?

Det skal fire nye forskningsprojekter under NordForsk kaste lys over.

De fire forskningsprojekter under NordForsk-programmet ”Nordic Societal Security in light of the emerging global and regional trends” er:

TITEL   DELTAGERE
Climate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries
Københavns Professionshøjskole (projektleder)
Lund University, Sweden
Research Institutes of Sweden
The Arctic University of Norway
Norwegian University of Science and Technology
University Centre of the Westfjords, Iceland
NordicLink – Securing Nordic linear infrastructure networks against climate induced natural hazards
Norwegian Geotechnical Institute (projektleder)
Finnish Meteorological Institute
Chalmers University of Technology, Sweden
Nordic Fire and Rescue Services in the Twenty First Century
Lund University, Sweden (projektleder)
NTNU Social Research, Norway
NTNU Sociology and Political Science, Norway
RISE Fire Research, Norway
DTU
Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state
University of Helsinki, Finland (projektleder)
Aalborg University, Denmark
Södertörn University, Sweden
Nordic Safe Cities, Denmark
Safe Helsinki Network, Finland

Projekterne er udvalgt med udgangspunkt i en videnskabelig vurdering af projekternes kvalitet samt ud fra hensyn til bl.a. den nordiske merværdi, tematisk variation og projekternes tværgående geografiske fokus.

I alt ca. 44 mio. norske kroner fordeles på de fire projekter. Beredskabsstyrelsen sidder i programkomiteen og medfinansierer en mindre del af bevillingen. Beredskabsstyrelsen vil følge den faglige fremdrift i projekterne tæt.