[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra tid til anden sker der udslip af olie i danske farvande. For at kunne begrænse skaderne har Beredskabsstyrelsen indsat nye både – såkaldte lægtvandsfartøjer. Mandag og tirsdag var de i aktion for første gang.

I weekenden skete der et olieudslip i Aabenraa Fjord. Brand & Redning Sønderjylland, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen fik ved hjælp af flydespærringer inddæmmet en del af olien. Mandag og tirsdag blev tre lægtvandsfartøjer indsat, og det lykkedes relativt hurtigt at opsamle olien på åbent vand.

- Søværnet, Marinehjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen har alle været i aktion henover weekenden. I tæt samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland og Aabenraa Kommune er der kommet styr på situationen, og de nye lægtvandsfartøjer har spillet en vigtig rolle. Det viser, at vi har det rette udstyr og dygtige folk. En flot fælles indsats, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

- Beredskabsstyrelsen har trænet løbende i betjeningen af de nye lægtvandsfartøjer. Mandag og tirsdag var første gang, vi havde dem i aktion til olieopsamling. Lægtvandsfartøjerne er et nyt værktøj til denne type indsatser. Vi fik opsamlet en stor portion olie, inden det drev ind på stranden, så de har vist deres værd, siger operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Schou.

Indsatsen fortsætter tirsdag.

Om lægtvandsfartøjerne
I forbindelse med forrige forsvarsforlig besluttede partierne bag forliget, at der skulle anskaffes en mobil og fleksibel kapacitet, der kan indsættes langs de danske kyster i tilfælde af olieforureningsulykker.

Konceptet bag de nye lægtvandsfartøjer er blevet afprøvet og anvendes ved flere udenlandske beredskaber. Fartøjerne kan ved hjælp af kran og grab samt børsteskimmer samle olien op på lavt vand, inden den driver ind på land.

Der er anskaffet i alt 18 lægtvandsfartøjer, som fordeles ved Beredskabsstyrelsens afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Hedehusene, Næstved og Allinge. Fire af fartøjerne er 7,5 meter lange, mens de øvrige er 9,5 meter lange.

De mindre lægtvandsfartøjer kan transporteres i Forsvarets C-130 transportfly og kan dermed indsættes i hele Rigsfællesskabet. Fartøjerne bemandes af særligt uddannet personel fra Beredskabsstyrelsen med støtte af personel fra Hjemmeværnet.

Lægtvandsfartøjerne er anskaffet for at kunne begrænse følgerne af olieforureninger som f.eks. i Grønsund i 2001. Fartøjerne er udviklet i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som har stået for anskaffelsen.

Alle 18 lægtvandsfartøjer forventes fuldt operative medio 2020.