[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der er i juni målt meget små mængder af de radioaktive isotoper Cs-134, Cs-137, Ru-103 og Co-60 på filtermålestationer i henholdsvis Visby (Sverige), Helsinki og Kotka (Finland) og Tallinn (Estland). Ifølge de tre landes myndigheder, er de målte niveauer så lave, at de ikke har konsekvenser for mennesker, dyr og miljø.

Beredskabsstyrelsen har to filtermålestationer i henholdsvis Allinge på Bornholm og i Haderslev. Derudover har DTU en filtermålestation på DTU Miljø (Risø), der også kan opfange meget små mængder af radioaktive stoffer fra luften. Nye analyser af filtre (dækkende perioden frem til og med 24. juni) bekræfter, at der ikke målt noget usædvanligt på nogle af de danske stationer.

Beredskabsstyrelsen har besvaret en henvendelse fra det internationale atomagentur, IAEA, og oplyst, at der ikke er målt noget usædvanligt i Danmark.

Oprindelsen af det radioaktive udslip, som altså kun er målt i Østersøområdet, er fortsat ukendt.

Beredskabsstyrelsen følger fortsat sagen i samarbejde med IAEA og andre internationale partnere.