[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Sidste år omkom 49 personer i brand. Det er det laveste antal, siden man i 1983 systematisk begyndte at føre statistik over antallet af omkomne i brand og antallet af dødsbrande.Dermed fortsætter tendensen fra de seneste årtier med, at færre omkommer i brand.

- Et liv mistet er et for meget. Derfor er det selvsagt godt, at antallet af dødsbrande er så lavt. Det tyder på, at den forebyggende indsats virker. Men arbejdet stopper ikke her. Vi skal have tallet endnu længere ned. Derfor vil jeg sammen med de mange aktører på området se på yderligere tiltag, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Rygning er den hyppigste årsag til dødsbrande
Rygning er årsag til mindst 57 procent af alle utilsigtede brande, hvor folk omkommer. Derfor har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med TrygFonden udarbejdet en analyse af de brande, hvor personer er omkommet, og hvor rygning er årsag til, at branden er opstået.

Analysen bringer ny viden om forskellige hjælpemidlers potentiale til at forebygge, at brandene opstår.

- Analysen understreger samtidig behovet for at nå helt ud til sårbare personer. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi sammen med Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL har været med til at udvikle Brandsikker Bolig, der når helt ud til de mennesker, der har svært ved at tage vare på deres egen brandsikkerhed. Og ikke mindst, at mange kommuner er begyndt at lave disse brandforebyggende hjemmebesøg, siger programchef i TrygFonden René Højer.

Forebyggelse af rygningsrelaterede dødsbrande
Skal man nedbringe antallet af omkomne i brand, er det oplagt at se på, hvordan man kan forebygge brande, hvor rygning er årsagen.

Beredskabsstyrelsen har sammen med TrygFonden i analysen afdækket en række hjælpemidlers potentiale: Brandhæmmende sengetøj, rygeforklæde/-tæppe, brandhæmmende gulvbelægning og mobilt sprinkleranlæg.

Det hjælpemiddel med størst potentiale er mobile sprinkleranlæg. Det er dog også det dyreste af de analyserede hjælpemidler.

Øget udbredelse af såvel brandhæmmende sengetøj som rygeforklæde eller rygetæppe har også et stort potentiale, mens større udbredelse af brandhæmmende gulvbelægning har relativt begrænset potentiale.