[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Et nyt projekt i regi af Forsvarsministeriet skal de kommende år indføre advarsler om farer, ulykker og katastrofer direkte på mobilen.  

Når projektet er implementeret, modtager du advarsler på mobilen, hvis der er fare på færde i det område, du opholder dig. Du behøver ikke tilmelde dig eller downloade en app for at modtage advarslerne.  

Når myndighederne i dag advarer befolkningen, sker det med bl.a. sirener og beredskabsmeddelelser, der bl.a. formidles af DR og TV 2. Med de kommende advarsler etableres endnu en kanal, som kan være med til at redde liv, når der er fare på færde.  

Om projektet

Projektet baseres på teknologien cell broadcast. Cell broadcast er allerede implementeret i flere andre lande som USA og Holland.  

Der er flere fordele ved cell broadcast frem for andre teknologier. Bl.a. kræves der ikke download eller tilmelding, og advarslerne målrettes et specifikt geografisk område uden at logge mobiltelefonens placering.  

Projektet er forankret i Forsvarsministeriet og gennemføres i et samarbejde mellem en række af myndigheder – heriblandt Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen.  

Projektet skal være færdigimplementeret i 2022.