Støtte til Fødevarestyrelsen kampen mod COVID-19

Beredskabsstyrelsen har støttet Fødevarestyrelsen i arbejdet med mink.

I oktober opstod der en større smittespredning af COVID-19 blandt danske minkbesætninger, og Fødevarestyrelsen igangsatte aflivning af danske mink.

 

Beredskabsstyrelsen har i den forbindelse bidraget med befalingsmænd, konstabler, værnepligtige og frivillige, der har støttet Fødevarestyrelsen ved en række praktiske opgaver i zone 1 (minkbesætninger smittet eller mistænkt smittet med COVID-19) og zone 2 (minkbesætninger, der befinder sig inden for en afstand af 7,8 km fra en zone 1-besætning). Beredskabsstyrelsen har således ikke været indsat i forbindelse med zone 3-besætninger, hvor der har været et spørgsmål om hjemmelsgrundlag.

 

Personalet har primært udført opgaver i forbindelse med rensning, logistik samt indkøb og udlevering af værnemidler.

 

Den konkrete aflivning af mink har ikke indgået i Beredskabsstyrelsens opgavesæt. På denne baggrund har Beredskabsstyrelsen tidligere oplyst til Forsvarsministeriet, at styrelsen ikke har aflivet mink.

 

Fødevarestyrelsen har dog nu gjort opmærksom på, at det ikke kan afvises, at der kan have været afveget fra procedurerne i visse tilfælde, hvorfor Beredskabsstyrelsen heller ikke kan afvise, at styrelsens personel har været involveret i aflivning af mink.

 

Beredskabsstyrelsen har således ikke haft til opgave at udføre selve aflivningsopgaven for Fødevarestyrelsen. Beredskabsstyrelsens personel har dog været tæt på processen, og kan på den baggrund have et indtryk af at være en del af selve aflivningen i forbindelse med opgaveløsningen, som på mange måder har været en følelsesmæssig og fysisk hård opgave.

 

Beredskabsstyrelsen kan desuden som ovenfor omtalt ikke afvise, at der findes tilfælde, hvor personel fra Beredskabsstyrelsen har assisteret Fødevarestyrelsens personel i aflivningsprocessen. Aflivningen har dog hele tiden foregået under dyrlægen fra Fødevarestyrelsens ansvar.

 

For så vidt angår indsatser på de enkelte besætninger, herunder evt. afvigelser fra procedurer m.v., henvises til Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for, at indsatserne sker efter gældende retningslinjer.