[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har siden oprettelsen støttet sundhedsberedskabet ved de 18
testcentre i regi af Testcenter Danmark. Fra august måned overtager styrelsen også den del af opgaverne, der tidligere har været løst af Forsvaret og Hjemmeværnet, som dermed kan frigives til andre opgaver. Derfor ansætter Beredskabsstyrelsen omkring 100 konstabler med en beredskabsfaglig baggrund fra styrelsen til at løse de nye opgaver.

- Det er en stor og vigtig opgave at opretholde støtten til sundhedsberedskabets opgaver med tests for COVID-19. Det hjælper vi naturligvis gerne med til at sikre, siger fungerende direktør i Beredskabsstyrelsen Flemming Klokager og fortsætter:

- Samtidig giver det her en mulighed for, at tidligere værnepligtige og frivillige i
Beredskabsstyrelsen, som måske har fået ændret deres planer på grund af coronakrisen,kan få et meget meningsfuldt alternativ at kaste sig over ved at blive ansat til at støtte ved testcentrene. Det håber jeg, at mange af dem vil overveje.

Vil du være med?
Alle, der har en baggrund som værnepligtig eller frivillig ved et af Beredskabsstyrelsens centre, kan søge stillingen som konstabel til støtte for testcentrene rundt om i landet.

Du kommer til at yde støtte til det sundhedsfaglige personale ved at løse en lang række operative- og logistiske opgaver, der er vigtige for at sikre, at coronasmitten ikke breder sig i samfundet.

Hvis du ønsker at få mere information, kan du læse meget mere og søge en stilling her.