Støtte til Fødevarestyrelsen kampen mod COVID-19

Der er over 100 minkfarme, som på nuværende tidspunkt er smittede eller mistænkt smittede med COVID-19.

I løbet af de seneste måneder har der været stor smittespredning af COVID-19 blandt minkbesætninger i særligt Nordjylland. Derfor har Fødevarestyrelsen igangsat aflivning af en række besætninger for at forhindre, at smitten spreder sig yderligere.

 

En omfattende indsats


Der er over 100 minkfarme, som på nuværende tidspunkt er smittede eller mistænkt smittede med COVID-19. Opgaven med aflivning af minkene er derfor omfattende.

 

Flyvestation Aalborg fungerer som et fælles samlingspunkt for indsatsens involverede. Basen danner ramme om faciliteter, som kan bruges til blandt andet rensning og desinficering før og efter arbejdet med de smittede mink.

 

Beredskabsstyrelsen bidrager med befalingsmænd, konstabler, værnepligtige og frivillige fra alle styrelsens afdelinger. Grupper fra denne styrke kan sendes til andre dele af landet efter behov. Der er også civilt ansatte ved Beredskabsstyrelsen, som varetager støtteopgaver fra hovedkvarteret i Birkerød. I alt er der tale om ca. 100 medarbejdere og værnepligtige, der assisterer Fødevarestyrelsens indsats i forbindelse med COVID-19-smittede mink. Herudover kommer mandskab fra Fødevarestyrelsen, Forsvaret, Hjemmeværnet og politiet.

 

Beredskabsstyrelsens rolle


En stor del af Beredskabsstyrelsens operative assistancer går til myndigheder som redningsberedskab og politi. Styrelsen støtter også en række øvrige myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen, der kan have behov for støtte ved fx udbrud af sygdom blandt husdyr. Det er i den forbindelse Beredskabsstyrelsens rolle at bidrage med støtte til Fødevarestyrelsens håndtering af de smittede dyrebesætninger.

 

Læs mere om opgaven med de smittede minkbesætninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Vil du hjælpe i kampen mod corona?


Hvis du har en baggrund som værnepligtig eller frivillig i Beredskabsstyrelsen, Forsvaret eller Hjemmeværnet kan du gøre en forskel ved at bidrage til Beredskabsstyrelsens håndtering af coronaopgaver. Søg om at blive ansat som konstabel ved Beredskabsstyrelsen.