[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når en større ulykke eller katastrofe rammer, kan myndighederne bruge sirenerne til at advare befolkningen om, at der er fare på færde. Én gang om året testes sirenevarslingssystemet.

Det sker altid den første onsdag i maj kl. 12. I år er det onsdag d. 1. maj.

Der er altså ikke fare på færde, når sirenerne starter landet over på onsdag.

- Vi tester systemet for at minde folk om, hvad de skal gøre, hvis det en dag er alvor, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

- Og så tester vi naturligvis også sirenerne for at sikre os, at de virker, som de skal.

Det betyder sirenerne – når det er alvor:
Gå ind og søg information hos DR eller TV 2

Under en virkelig krise følges sirenevarsling altid op af en beredskabsmeddelelse. Beredskabsmeddelelsen fortæller, hvad der foregår, og hvad du skal gøre. DR og TV 2 er forpligtet til at viderebringe beredskabsmeddelelserne på deres platforme, ligesom de kommunikeres ud via myndighederne.

Ring ikke 1-1-2, når du hører sirenerne

Når du hører sirenerne, skal du ikke ringe 1-1-2. Det gælder både på onsdag, når sirenerne bliver testet, og når det en dag er alvor. Du skal kun ringe 1-1-2, hvis du eller andre er i akut fare. Ellers risikerer du at blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Sådan lyder sirenerne på onsdag
Under testen onsdag den 1. maj kl. 12 lyder der tre signaler:

  1. Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  2. Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  3. Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af en lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder