[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Amazonas er ramt af omfattende skovbrande. Brasilien, Bolivia og flere andre lande er berørt. I Bolivia brænder et areal svarende til halvdelen af Danmarks størrelse.

To eksperter fra Beredskabsstyrelsen tager i aften til Bolivia for at understøtte arbejdet med at få skovbrandene under kontrol.

- Når et areal på størrelse med det meste af Jylland brænder, så siger det sig selv, at det er en meget alvorlig situation. Bolivias regering har bedt om hjælp, og derfor skal vi selvfølgelig træde til, når Beredskabsstyrelsen råder over dygtige folk med de kompetencer, der bliver efterspurgt, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

- Brandene i Bolivia er en katastrofe for klimaet og for de folk, der bor i området – og de har et omfang, som landet ikke selv kan håndtere. Derfor har vi alle et ansvar for at hjælpe. Og det glæder mig, at Danmark kan bidrage til det fælles EU-hold af rådgivere, siger minister for udviklingssamarbejder Rasmus Prehn.

De to eksperter indgår i et EU-hold på i alt syv personer. Holdet skal dels støtte og rådgive lokale myndigheder i deres håndtering af brandene, dels tage imod, koordinere og facilitere øvrig støtte til indsatsen fra EU, herunder brandfolk og materiel.

Om brandene i Bolivia
Brandene i Bolivia skønnes at have et omfang på 2,2 mio. hektar. Det svarer til godt halvdelen af Danmarks størrelse. Arealerne, der brænder, omfatter skov, marsk og opdyrkede områder.

Over 2.000 brandfolk samt fly og helikoptere er indsat, og Bolivias regering har sendt en anmodning til EU om assistance med at få brandene under kontrol.

Beredskabsstyrelsen bidrag
EU-holdet skal dels rådgive lokale myndigheder i at begrænse og slukke brandene, dels modtage, koordinere og facilitere øvrig støtte fra EU.

De to eksperter fra Beredskabsstyrelsen skal understøtte EU-holdet med især IT og logistik og sikre, at kommunikationen flyder. Holdet skal arbejde i tæt samarbejde med lokale myndigheder.

Beredskabsstyrelsens eksperter flyver til Bolivia med afgang fra Madrid i aften og ventes at være udsendt i 10 dage.

Beredskabsstyrelsens indsats finansieres af Udenrigsministeriets fleksible pulje og EU.