[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Bruger din organisation øvelser til at videreudvikle sit beredskab? Og vil du være med til at diskutere, hvordan du kan tilrettelægge og gennemføre effektive beredskabsøvelser? Så kom og vær med på Øvelsesseminar 2019, der gennemføres den 21. maj i Odense Congress Center. Der er endnu få ledige pladser.

Tilmeld dig – klik her

Øvelsesseminar 2019 sætter fokus på, hvordan virksomheder, organisationer og myndigheder kan bruge øvelser til at påvirke, dels hvordan organisationen arbejder med sit beredskab før og efter en krisesituation, dels hvordan ledere og medarbejderne forholder sig til og agerer under en beredskabshændelse.

På Øvelsesseminar 2019 sætter Helle Bro fra Bro Kommunikation fokus på, hvilke designmæssige forhold øvelsesplanlæggeren bør indtænke i forbindelse med øvelsesdesign og –gennemførelse, så deltagerne får de bedst mulige rammer til at håndtere kriser og beredskabshændelser effektivt.

Desuden vil tovholderne på tre meget forskellige øvelser - en stor terrorøvelse, en landsdækkende fuldskalaøvelse og en intern krisestyringsøvelse - dele deres overvejelser og erfaringer med at planlægge og gennemføre øvelser.

Tilmeld dig – klik her