[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kommunernes kerneopgave er at sikre tryghed for borgerne og opretholde velfungerende kommunale drifts- og serviceydelser. Det gælder også under kriser eller hændelser, som sætter dagligdagens rutiner og ressourcer under pres.

For at bidrage til at styrke kommunernes krisestyringskapacitet på det strategiske niveau har Beredskabsstyrelsen, i samarbejde med bl.a. Danske Beredskaber, udviklet et øvelseskoncept i strategisk kriseledelse.

Hvorfor strategisk kriseledelse?
Under en krise er der pres på, og der skal træffes vanskelige beslutninger på baggrund af utilstrækkelig information. Handlekraftig strategisk ledelse er en kritisk faktor, som styrker hele organisationens krisestyringskapacitet. Svagt, fraværende eller uerfarent lederskab kan derimod efterlade organisationen handlingslammet, udsat og sårbar.

Når ledelsen fastlægger klare strategiske mål, kan resten af organisationen koncentrere sig om indsatsen og opnå størst mulig effekt.  Øvelseskonceptet skal sikre at ledelsen trænes i dens rolle og opgaver under kriser.

- Det er afgørende for at komme succesfuldt gennem en krise, at krisestyringen er forankret i topledelsen. Og det er afgørende, at topledelsen har erfaring med og kendskab til krisestyring. Det får de med øvelseskonceptet, siger souschef i Beredskabsstyrelsen Center for Krisestyring, Ulrik Keller.



Om øvelseskonceptet
Øvelseskonceptet er bygget op som en dilemmaøvelse, hvor deltageren gennem bl.a. drøftelser opnår refleksion og forståelse for opgaveløsningen på et strategisk niveau.

Øvelsen er struktureret efter en beslutningsstøttemodel med tre grundsten:

  • Situation
  • Retning
  • Handling

De tre grundsten bidrager til at skabe overblik over den kompleksitet, en krise indebærer.

Målet med konceptet er, at ledelsen opnår erfaring med og træning i at:

  • Situation: Erkende kriser rettidigt, opnå situationsforståelse og vurdere mulig udvikling
  • Retning: Fastsætte strategiske mål, drøfte regler og værdier samt identificere strategiske partnere
  • Handling: Omsætte strategiske mål til handling gennem beslutninger, prioritering og delegering

Øvelsen kan gentages flere gange med forskellige scenarier, således at metoden Situation, Retning og Handling bliver en rutineret og velkendt fælles tilgang hos krisestabens medlemmer og en handlingsorienteret støtte for beslutningerne under en krise.

Selvom konceptet er udviklet med kommunens krisestab for øje, kan det også anvendes i andre organisationer.