[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Opdateret 9. januar 2019 kl. 13.00.

Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen Bornholm indgår aftale om et nyt tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019.

Samarbejdsaftalen afløser den nuværende aftale, som udløber med udgangen af april måned. Samarbejdsaftalen indebærer, at regionskommunen og Beredskabsstyrelsen samarbejder om udførelsen af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm, hvor parterne hver især bidrager til opgavens løsning.

Beredskabsstyrelsen Bornholm vil derfor fortsat varetage brandsluknings- og redningsopgaver på hele Nordbornholm samt højderedningsopgaverne på hele Bornholm.

Aftalen er godkendt i Bornholms Regionskommunes Natur- og Miljøudvalg og skal senere i januar måned behandles i kommunalbestyrelsen.

Uafhængigt af aftalen varetager Beredskabsstyrelsen Bornholm fortsat opgaven som statsligt redningsberedskab for hele Bornholm.