[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Sydsudan har været hårdt plaget af borgerkrig gennem flere år. FN anslår, at 7,2 millioner sydsudanesere har et akut behov for humanitær støtte. Knap halvanden millioner mennesker er internt fordrevne.

I september sidste år blev der underskrevet en fredsaftale, og efterfølgende er mange internt fordrevne begyndt at søge tilbage mod deres hjemegne. Det har medført et stort behov for humanitær bistand i flere dele af Sydsudan. I løbet af det næste års tid skal Beredskabsstyrelsen bidrage til at understøtte det humanitære arbejde i landet.

Faciliteter til nødhjælpsarbejde
Beredskabsstyrelsen skal sammen med sin svenske søsterorganisation, MSB, udbygge otte kontor- og indkvarteringsfaciliteter til nødhjælpsarbejdere i landet. Faciliteterne eksisterer allerede, men lever ikke op til behovene.

Der skal bl.a. etableres sanitære faciliteter, strøm m.v., så de i princippet fungerer som et hvilket som helst andet kontor, selvom de ligger i svært tilgængelige områder.

Udbygningen af faciliteterne gør det muligt for nødhjælpsorganisationer at udføre en større og mere målrettet indsats for at hjælpe de internt fordrevne.

- Forsvaret yder allerede i dag en vigtig indsats i Sydsudan som en del af FN’s fredsbevarende mission. En indsats der har været med til at bane vejen for, at Beredskabsstyrelsen nu kan rykke ind med deres ekspertise og støtte til nødhjælpsarbejdet. Jeg er glad for, at vores kvinder og mænd i uniform også i den her type indsatser er med til at gøre en stor forskel i Sydsudan, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

- Det rammer lige i solar plexus af regeringens prioriteter at støtte i nærområderne. Med Beredskabsstyrelsens bidrag til den svenske mission kommer vi helt ud til dem, der virkelig har brug for hjælpen. Det glæder mig, at Beredskabsstyrelsens aftale med Udenrigsministeriet har muliggjort dette vigtige danske bidrag, siger minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn.

Om opgaven i Sydsudan
Opgaven ledes af MSB og udføres for IOM – FN’s internationale organisation for migration. Beredskabsstyrelsens opgave er at levere strømforsyninger i form af solcelleanlæg og generatorer. En fortrop er taget til Sydsudan for at identificere lokale samarbejdspartnere og – om muligt – at indkøbe solcelleanlæg og generatorer lokalt.

Efter nytår starter arbejdet med at levere og installere strømforsyninger på de otte sites og at uddanne lokale i brugen af faciliteterne.

Opgaven er finansieret af Udenrigsministeriets fleksible pulje.