[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har siden i går arbejdet intensivt med at begrænse følgerne af et potentielt alvorligt hackerangreb på Beredskabsstyrelsens servere, der indeholder ODIN-systemet og Statistikbanken. De første tiltag har været koncentreret om at begrænse og stoppe eventuelle skader, hvorfor styrelsen var nødsaget til at isolere og nedlukke de pågældende servere. Dette har haft den uundgåelige konsekvens, at de to programmer ikke er tilgængelige for hverken stat eller de kommunale redningsberedskaber. Samtidig har omfanget og karakteren af angrebet skullet analyseres.

 

Truslen er i dag blevet afmeldt, idet der heldigvis var tale om en ”blind alarm”. Beredskabsstyrelsen har imidlertid, som et led i genetableringen af begge servere, valgt at tilføre begge systemer yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

 

Det kan oplyses, at der vil blive arbejdet i de kommende dage og henover weekenden på at få systemet op at køre så hurtigt som muligt, så adgang til ODIN vil kunne blive genetableret mandag d. 23. december 2019 og til Statistikbanken fra 27. december 2019. Såfremt det ikke vil kunne nås, vil styrelsen informere herom.