[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]I marts medførte cyklonen Idai voldsomme oversvømmelser og ødelæggelser i Mozambique. På anmodning fra EU og FN sendte Beredskabsstyrelsen vandrensudstyr og 13 specialister til landet. Efter knap en måneds indsats afsluttes missionen nu.

- Beredskabsstyrelsen og samarbejdspartnere har været med at gøre en forskel i responsfasen. Nu skal livet til at vende tilbage til dagligdagen, og vores rolle ophører, siger chef for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede.Et overblik over Beredskabsstyrelsens indsats:

Rent drikkevand
Beredskabsstyrelsens indsats har primært bestået i at producere rent drikkevand til Machurungu Health and Maternity Clinic og til Røde Kors, der driver en klinik for kolera- og dysenteriramte. Der er også blevet leveret rent vand til lokalbefolkningen. Vandrensningsholdet har i alt produceret 300.000 liter rent drikkevand.

Vandkvalitet og brøndboringer
Specialisterne fra Beredskabsstyrelsen har iværksat nye brøndboringer, der på længere sigt kan levere rent drikkevand. Der er tale om brønde med tilhørende filtersystemer. De overdrages til lokale hospitaler og vil fremadrettet også være tilgængelige for lokalbefolkningen.

Beredskabsstyrelsens udsendte har også støttet lokale og internationale aktører med træning, vejledning og praktik omhandlende vandkvalitet og vandrensudstyr. Særligt er der gennemført et stort antal vandprøver for at sikre vandkvaliteten.

Faciliteter
Beredskabsstyrelsen bistår fortsat FN i at opbygge faciliteter til at koordinere indsatsen i Mozambique. Der er i regi af International Humanitarian Partnership (IHP) etableret faciliteter i Beira’s lufthavn og i Chiomoio. Det forventes, at IHP-holdet også skal etablere koordineringsfaciliteter i Buzi syd for Beira og i Nhamtanda nord for Beira.

Materiel
En del af Beredskabsstyrelsens materiel doneres til lokale partnere. Det drejer sig bl.a. om lejrudstyr og feltrationer. Vandrenskapaciteter og generatorer returnerer til Danmark.

Endelig overdrages visse lejrkapaciteter til World Food Programme og sendes til Uganda. Her skal de stå standby, hvis det pågående ebolaudbrud i Den Demokratiske Republik Congo spreder sig til nabolandene.

Beredskabsstyrelsens samlede indsats er finansiereret via Udenrigsministeriet.