[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

De kommunale redningsberedskaber – eller brandvæsnet – rykker ud til en lang række opgaver, såsom brand, trafikuheld og forurening. Nu er det statistiske overblik over 2018 klar.

2018 var travlt
Tallene viser bl.a., at brandvæsnet sidste år rykkede ud 42.745 gange. Det er det højeste antal i 10 år. Den store aktivitet hænger især sammen med, at der i maj-juli sidste år var over tre gange så mange naturbrande som normalt.

Ser man på brandvæsnets udrykninger til andet end brand – f.eks. trafikuheld og forurening – er der et fald på 11 procent fra 2017 til 2018.

Beredskabsstyrelsens operative afdelinger var indsat i samarbejde med brandvæsnet ved flere naturbrande sidste år og havde derfor også travlt. Der var en stigning i udrykninger til brand som assistance til brandvæsnet på 80 procent fra 2017 til 2018.

For både brandvæsen og Beredskabsstyrelsen var 2018 travlere end de senere år, både hvad angår antal indsatser og antal mandetimer.

Antallet af blinde ABA-alarmer er stagneret
Antallet af udrykninger til blinde alarmer fra ABA-anlæg er stagneret for første gang siden 2012. Det sker på trods af, at der er kommet over 220.000 nye detektorer i 2018. Der har aldrig været færre blinde ABA-alarmer pr. 1.000 detektorer end i 2018. Der var dog stadig i alt 16.154 udrykninger til blinde ABA-alarmer i 2018.