[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Røgalarmer holder brandvæsnet fra døren. Det har man længe vidst, men nu er det dokumenteret. En ny analyse af boligbrande i Danmark viser, at der er en fungerende røgalarm i blot 6 % af de tilfælde, hvor brandvæsnet bliver tilkaldt.

Det er en af de indsigter, der optræder i rapporten Brandårsager – brande i private boliger. Det er en dybdegående analyse af samtlige boligbrande i Danmark i perioden 2016-2017.

Det er én af to analyser, som Beredskabsstyrelsen præsenterer i går på en temadag i det nationale forebyggelsesforum. Den anden analyse kaster nyt lys over brande, der medfører dødsfald.

Tilsammen bidrager de to analyser til, at det brandforebyggende arbejde fremadrettet kan ske på et mere solidt, evidensbaseret fundament.

- For at kunne forebygge brande, er vi nødt til at have noget konkret viden: Hvordan opstår brande? Hvor opstår de? Hvad er forskellene på brande i lejligheder sammenlignet med huse? Nu kan vi underbygge de svar med nogle meget mere solide fakta end tidligere, siger analysechef i Beredskabsstyrelsen, Bo Torp Henriksen.

Et sted, hvor den nye viden kan gøre en forskel, er i de kommunale brandvæsner. Det er de kommunale brandvæsner, der håndterer langt de fleste brande, hvor der er brug for myndighedernes hjælp.

- Brandfolk har en kæmpestor viden om brande og brandforebyggelse. De nye analyser gør ikke, at de skal tænke alting forfra. Tværtimod er analyserne i høj grad med til at underbygge og understøtte den faglighed, der er i redningsberedskabet, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard.

Eksempler på indsigter fra de to analyser:

  • Der blev registreret en fungerende røgalarm ved blot 6 % af de brande, som brandvæsnet rykkede ud til i 2016-17
  • I lejligheder starter over halvdelen af alle brande i køkkenet. I huse er det kun en femtedel af brandene, der opstår i køkkenet*
  • I 68 % af de brande, hvor en eller flere personer omkommer, fik ilden først fat i enten seng, siddemøbel, kørestol eller tøj
  • Over halvdelen af omkomne i brand har fysisk funktionsnedsættelse, misbrug af alkohol eller narkotika og/eller nedsat kognitivt funktionsniveau


Om Beredskabsstyrelsens brandforebyggende arbejde

Beredskabsstyrelsen har fokus på at forebygge brande. Styrelsen foretager analyser, indgår i forskningsprojekter og planlægger kampagner. Som eksempel står Beredskabsstyrelsen sammen med TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber bag Brandsikker Bolig. Brandsikker Bolig er et forebyggelseskoncept målrettet ældre og udsatte borgere. Endelig er Beredskabsstyrelsen også ansvarlig for en del af lovstoffet på området.

Det brandforebyggende arbejde understøtter den nationale forebyggelsesstrategi. Strategien har bl.a. som mål, at færre skal dø eller komme til skade som følge af brande.

* Gælder for kategorien utilsigtede brande, hvor den formodede brandårsag er uforsigtighed.