[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der er ingen grund til bekymring, når sirenerne den 2. maj kl. 12 hyler over hele landet. Dagen er nemlig årets ’Store Hyledag’, hvor myndighederne tester sirenevarslingssystemet i hele landet.

- Når vi tester sirenerne med lyd på, er det dels, fordi vi vil være helt sikre på, at de virker som de skal, og dels for at sikre os, at borgerne kender lyden og ved, hvad de skal gøre, hvis de hører sirenerne, siger fungerende kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

Samme lyd – ny betydning
Selvom sirenerne lyder, som de plejer, er deres betydning en lidt anden end sidste år. Fra den 30. august 2017 har sirenevarslingen nemlig betydet:

Gå ind og søg information hos DR eller TV 2.

- Det er en forsimpling af sirenernes tidligere budskab. Det nye budskab er enklere og lettere at huske – og et simpelt budskab er altid en fordel i en krisesituation, siger Lars Aabjerg Pedersen.

Mobilvarsling testes også
Udover sirenerne bliver app’en Mobilvarsling også testet på Store Hyledag. Mobilvarsling sender advarsler fra myndighederne direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer. Så hvis du har hentet app’en på din mobiltelefon, vil den også larme på onsdag kl. 12.

Du kan downloade app’en Mobilvarsling til Android- og iOS-telefoner fra Google Play og App Store.

Ring ikke 1-1-2
Én ting, du ikke skal gøre, når du hører sirenerne, er at ringe 1-1-2. Det gælder både på onsdag, når sirenerne bliver testet, og hvis sirenerne hyler på et andet tidspunkt, hvor du ikke selv er i akut fare. Du risikerer nemlig at blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Sirenerne har tre signaler
Under testen onsdag den 2. maj lyder der tre signaler:

  1. Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  2. Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  3. Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder.
Foruden den årlige test i maj afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd. Sirenerne dækker cirka 80 procent af Danmark, og hvis det er nødvendigt, kan politiet nå flere med højttalervogne.

Varsling til døve og hørehæmmede
Døve og hørehæmmede har mulighed for at tilmelde sig en sms-service, der udsender en sms med info om hændelsen. Sms-systemet testes også på Store Hyledag.

Baggrund
Danmarks nuværende elektroniske varslingssirener blev implementeret i starten af 1990’erne og i 2016 kom app’en Mobilvarsling til. Systemet bruges ved større ulykker og katastrofer, hvor der kan være umiddelbar livsfare for et større antal mennesker.

Sirenevarsling og beredskabsmeddelelser indgår i den vifte af værktøjer, myndighederne kan tage i brug for at advare befolkningen. Andre kommunikationskanaler er hjemmesider, sociale medier, pressen, politiets højttalervogne og – i særlige tilfælde – at gå fra dør til dør.