[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Røgalarmer i hjemmet redder liv. Men for nogle ældre samt borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan det være vanskeligt at reagere og søge ud, hvis røgalarmen lyder. Et pilotprojekt i Slagelse mellem private og offentlige aktører undersøger derfor, om installation af automatiske brandalarmeringsanlæg kan hjælpe udsatte borgere.

Kort fortalt installeres et anlæg, der automatisk alarmerer brandvæsnet, hvis der opstår en brand.

Målrettet forebyggelse
Det er især ældre og personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er udsatte for at omkomme i brand. Slagelse Kommune har derfor foreslået borgere i målgruppen at deltage i projektet. På den baggrund er projektets seks anlæg nu sat op hos borgere, der har takket ja.

- Statistikken indikerer, at en væsentlig del af dem, der omkommer ved brand, har begrænset bevægelighed på grund af alder eller sygdom. Derfor giver det mening at undersøge, om installation af automatiske brandalarmeringsanlæg kan være en løsning for den gruppe, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard.

Henrik Bendix Vibits, beredskabsinspektør hos Slagelse Brand og Redning, ser frem til at evaluere på effekten af pilotprojektet.

- Vi vil i det næste halvandet år løbende evaluere projektet og blandt andet have fokus på, hvordan det tekniske fungerer, og på oplevelsen af tryghed hos borgeren, plejepersonalet og brandvæsenet, siger Henrik Bendix Vibits.

I TrygFonden følger man pilotprojektet tæt:

- Vi ved, at vi kan redde liv gennem god forebyggelse, og vi håber derfor, at resultaterne af pilotprojektet bliver så gode, at vi kan få skabt øget sikkerhed for de borgere, der har et særligt behov for hjælp, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Om pilotprojektet
Pilotprojektet består af tilpassede brandalarmeringsanlæg, der er installeret i hjemmet hos seks udsatte borgere. Hvis der opstår en brand, alarmeres brandvæsnet automatisk, i stedet for at borgeren selv skal forsøge at kontakte brandvæsnet.

Pilotprojektet er et public-private partnership mellem Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Slagelse Brand og Redning, Slagelse Kommune, Siemens og TDC Alarmnet.

Pilotprojektet er et led i opfølgningen på National Strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer og udbygger indsatsen ’Brandsikker Bolig’, hvor kerneelementet er brandforebyggende hjemmebesøg hos samfundets sårbare. Denne indsats blev relanceret af Beredskabsstyrelsen og TrygFonden i samarbejde med KL og Danske Beredskaber i maj 2018.

Pilotprojektet løber over to år.