[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvordan beskytter vi bedst menneskeliv, landbrug og erhverv, hvis radioaktiv forurening rammer Danmark? Det scenarie øver eksperter og specialister fra flere europæiske lande sig på, når Beredskabsstyrelsen den 20.-21. juni holder øvelsen CONTEX 2018 i Finderup Øvelsesområde nær Viborg.

Over 100 personer iført beskyttelsesudstyr rykker ud for at kortlægge radioaktiv forurening i øvelsesbyen Tovby, når en fiktiv radioaktiv sky fra et svensk kernekraftværk driver ind over byen. 22 målehold fra både Tyskland, Norge, Sverige, Island, Finland, England, Schweiz, Østrig og Danmark deltager i øvelsen, der bl.a. består i at træne, hvordan man anmoder om og modtager hjælp fra udlandet i tilfælde af en atomulykke med konsekvenser for dansk territorium.

Radioaktivitet kortlægges til fods og fra luften
Under øvelsen skal måleholdene trænes i at kortlægge såkaldte ’hotspots’ rundt omkring i byen, hvor der befinder sig større mængder radioaktivt nedfald. Og det er ikke et tilfælde, at øvelsen finder sted i et urbant miljø. Det er nemlig særligt udfordrende at lokalisere radioaktivt nedfald i en by, fordi bygninger og materialer selv kan udsende stråling og afskærme strålingen fra radioaktivt nedfald.

Øvelsesholdene kortægger hotspots fra gadeplan, men vil også få hjælp af både droner og sågar en helikopter fra Schweiz.

Ekspertgruppe informerer offentligheden
I Birkerød vil en ekspertgruppe fra Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab sidde klar til at vurdere og analysere de indrapporterede data fra Tovby. Gruppen er også en del af øvelsen og vil på baggrund af indberetningerne træne i at informere offentligheden om situationens udvikling og anbefale, hvordan borgerne tage bedst kan tage vare på deres egen sikkerhed og sundhed. Det kunne eksempelvis være, at beboerne i byen skulle søge inden døre, have udleveret jod eller evakueres fra deres hjem.

Udover målespecialister fra Beredskabsstyrelsens operative afdelinger i Haderslev, Herning, Thisted, Næstved og Hedehusene deltager også målehold fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og forsvarets CBRN-kompagni i øvelsen.

Billeder, optagelser og interviews
Torsdag den 21. juni kl. 11-12 er der adgang for pressen og mulighed for at tage billeder og optage film i forbindelse med, at de nukleare målehold bliver indsat med beskyttelsesudstyr i et stærkt kontamineret område samt indsættelsen af droner.

Der vil kl. 10.30 blive afholdt en sikkerhedsbriefing før arrangementet. Det indebærer ingen sikkerhedsrisiko at deltage. Tilmelding til kom@brs.dk.

Mødested: Holstebrovej 183A, 8800 Viborg
Mødetidspunkt: 10.30
Talsperson: Sektionschef Per Reppenhagen Grim

Kontakt Beredskabsstyrelsens kommunikationsenhed for en interviewaftale, enten via telefon (4590 6000 – omstilling) eller via kom@brs.dk.