[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I løbet af de sidste ti år er antallet af udrykninger til brande faldet fra 20.601 udrykninger i rekordåret 2008 til 12.733 i 2017. Det er blandt andet den regnfulde sommer i 2017, der medvirker til at bringe antallet af udrykninger til brande ned på det laveste antal nogensinde.

Men selvom udrykningerne til brand aldrig har været færre, så var det samlede antal udrykninger sidste år det næsthøjeste i ti år. Hele 41.040 gange måtte det kommunale redningsberedskab rykke ud i 2017. Årsagen til stigningen er primært flere udrykninger til blinde alarmer fra brandalarmeringsanlæg.

På trods af, at de store mængder regn lagde en dæmper på antallet af brande, så udløste det til gengæld en helt anden type hændelser.  Det kommunale redningsberedskab havde således 234 udrykninger til vejrligshændelser, som kan relateres til det våde vejr. Blandt andet havde man 73 flere udrykninger til ”Oversvømmelse/skybrud” sammenlignet med 2016.

Det statslige redningsberedskab har næsten oplevet den samme udvikling: antallet af indsatser til brand er faldet, mens der kan konstateres en stigning i indsatser ved ”Forhøjet vandstand”.

- Når vi arbejder med datamaterialet, er det tydeligt at se, at vejret har en betydning for, hvilke opgaver der fylder mest for redningsberedskabet et givent år, forklarer kontorchef for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen, Bo Torp Henriksen. Han fortsætter:

- Netop derfor er det jo vigtigt, at vi har et alsidigt redningsberedskab, som det vi har i Danmark. Man ved aldrig, om sommeren vil byde på skybrud eller tørke, men uanset hvad er det vigtigt, at vi er forberedte.

Sammenlægninger går ikke ud over responstider
Fra den 1. januar 2016 blev de kommunale redningsberedskaber sammenlagt, og i dag har vi i alt 24 kommunale og fælleskommunale redningsberedskaber. 

Sammenlægningen kan ikke ses at have påvirket de kommunale redningsberedskabers responstider. I 2017 var de fremme til 77 % af brande og ulykker inden 10 minutter og 94 % inden 15 minutter. Det er på niveau med tidligere år.

Hent publikationen
’Redningsberedskabet i tal’ udkommer årligt og indeholder nøgletal for redningsberedskabets virksomhed. Det omfatter både det kommunale redningsberedskab, også kaldet brandvæsenet, og det statslige redningsberedskab i form af Beredskabsstyrelsen.

Bag tallene ligger et omfattende arbejde fra både de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen med at indsamle og analysere de mange data.

Du kan hente den nyeste udgave af ’Redningsberedskabet i tal’ i højre kolonne.