[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Udbyttet var stort for de organisationer, der deltog i KRISØV 2017. Det konkluderer Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, der i den tværgående evalueringsrapport dog også fremhæver behovet for at styrke og videreudvikle en række områder.

Scenariet for KRISØV 2017 var en terrorhændelse på dansk jord, og 33 aktører fra departementer, styrelser, lokale myndigheder, medier, virksomheder og ambassader deltog i øvelsen, der fandt sted over to dage i september sidste år.

Aktører samarbejdede om kerneopgaver
KRISØV 2017 førte aktørerne gennem et hændelsesforløb, der var både realistisk og involverede flest mulige myndigheder og private aktører:

- Et terrorscenarie vil naturligt være ”polititungt”, og vi var meget opmærksomme på at brede de strategiske og operationelle dilemmaer ud til alle aktører. Målet var at skabe en virkelighedsnær og realistisk øvelse, som udfordrede aktørernes evne til at samarbejde om krisestyringens generelle kerneopgaver, siger øvelseschef Michael Kristiansen, der er politiinspektør i Rigspolitiet.

Øvelser hæver niveauet
KRISØV bliver afholdt hvert andet år, og selvom de nationale krisestyringsøvelser er ressourcekrævende, er de vigtige:

- Udviklingen af krisestyring i Danmark flytter sig ikke af sig selv. Øvelserne er derfor med til at hæve niveauet for myndighedernes krisestyringskapacitet, og det er særligt vigtigt i en tid, hvor det samlede risikobillede viser, at vi med kort varsel skal kunne håndtere ekstreme hændelser, siger Ulrik Keller, der er chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen.

Læs rapporten
Evalueringen af KRISØV 2017 undersøger, hvorvidt det tværgående krisestyringssystem er i stand til at varetage de pålagte opgaver, og hvilket udbytte de deltagende organisationer har fået af øvelsen. Der fremsættes på den baggrund otte anbefalinger.

Rapporten er udfærdiget i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen, og du finder den her.