[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen kan blive indsat ved hændelser med farlige stoffer, f.eks. giftudslip eller radioaktive udslip. Blandt styrelsens kapaciteter finder man såkaldte CBRN-moduler, der nu har opnået EU-certificering.

EU-certificeringen er en blåstempling af Beredskabsstyrelsens ekspertise ved hændelser med farlige stoffer. Den gør styrelsen endnu bedre i stand til at håndtere hændelser med farlige stoffer i ind- og udland.


Foto: facebook.com/eumodex/

- Beredskabsstyrelsen har et effektivt CBRN-beredskab, der løbende rutineres gennem træning og operative indsatser. En EU-certificering gør os endnu skarpere til at håndtere hændelser med farlige stoffer i ind- og udland, blandt andet fordi vi får mulighed for at deltage i øvelser og uddannelse i EU-regi, siger chef for Beredskabsstyrelsen Kemisk Beredskab, Anette Espersen.

Om certificeringen
Certificeringen betyder, at Beredskabsstyrelsen lettere og mere fleksibelt kan blive indsat ved hændelser med farlige stoffer i udlandet. For beredskabet herhjemme betyder bl.a. EU-øvelser og EU-uddannelse, at styrelsens kapaciteter er opdateret med viden og ekspertise.


Foto: facebook.com/eumodex/

Vejen til certificering

Certificeringen består af tre etaper. EU-repræsentanter aflagde i januar i år tilsynsbesøg hos Beredskabsstyrelsen for at få et indblik i de specifikke kapaciteter. I februar deltog CBRN-modulet i en international øvelse i Slovenien. Der var tale om en såkaldt planspilsøvelse, hvor ledelsesdelen af modulet skulle demonstrere, at ledelsesprocedurerne er på plads, og at holdet kan indgå som en del af et bidrag fra EU ved en større krise eller katastrofe i udlandet.

Sidste del af certificeringen var en fuldskalaøvelse i Bulgarien i denne uge, hvor modulets operative færdigheder blev testet. I øvelsen deltog et HazMat-køretøj, lejrelementer og personel fra en række af styrelsens centre samt hovedsædet og Kemisk Beredskab.