[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2017 fremhæver styrelsens arbejde i forhold til den overordnede målsætning om at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer. Nedenfor beskrives styrelsens centrale indsatser inden for kerneområderne operativt beredskab, beredskabsfaglig kompetenceudvikling og myndighedsopgaver i 2017.

Operativt beredskab
Beredskabsstyrelsens kapaciteter blev i 2017 anvendt i forbindelse med en række komplicerede og mandskabskrævende indsatser og opgaver i ind- og udland. Der blev gennemført 715 nationale og internationale indsatser og leveret ca. 66.400 nationale og internationale indsatstimer.

Styrelsen var bl.a. indsat i forbindelse med oversvømmelserne i januar efter stormen Urd, hvor der ved 36 indsættelser blev etableret ca. 1600 m. mobile dæmninger med deltagelse af befalingsmænd, frivillige og værnepligtige.

Da en tsunami ramte de grønlandske bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit i juli 2017, blev Beredskabsstyrelsens personel indsat som en del af Forsvarsministeriets Arktiske Beredskabsstyrke til sikring af bygninger, bjærgning og oprydning i vand mv.

I 2017 var Beredskabsstyrelsen udsendt bl.a. i forbindelse med etablering af nødhjælpsfaciliteter i Bangladesh i samarbejde med International Humanitarian Partnership (IHP). I oktober blev Beredskabsstyrelsen efter anmodning fra den danske regering udsendt til De Amerikanske Jomfruøer for at bistå med genopbygningen af samfundskritisk infrastruktur, herunder skoler mv., efter orkanerne Irma og Maria.

Beredskabsfaglig kompetenceudvikling
Beredskabsstyrelsens uddannelsesvirksomhed har til opgave at tilbyde beredskabsfaglige kurser til personale i det statslige og kommunale redningsberedskab og til andre aktører på beredskabsområdet som f.eks. politi og sundhedsberedskab.

Beredskabsstyrelsen havde i 2017 særlig fokus på at sikre et fortsat højt fagligt niveau og at sikre den bedst mulige forankring og nyttiggørelse af kursisternes erhvervede kompetencer. Aktivitetsniveauet på uddannelsesområdet steg fra 103.570 kursisttimer i 2016 til 116.000 timer i 2017.

Myndighedsopgaver
Myndighedsområdet dækker bl.a. over tilsyn med og rådgivning af kommuner, statslige myndigheder, virksomheder og borgere samt internationalt beredskabssamarbejde.

Beredskabsstyrelsen havde i 2017 stor fokus på at styrke samfundets generelle krisestyringsevne og –kapacitet. Bl.a. stod Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Rigspolitiet for den overordnede planlægning og koordination af den nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2017. Styrelsen afholdt også en konference om krisekommunikation for kommunikations- og pressechefer i de nordiske lande, ligesom Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Dansk Industri udarbejdede en undersøgelse af private og offentlige organisationers krisestyringsevne. Styrelsen udgav endvidere rapporten ”Danskernes risikoopfattelse”.

Økonomi
Beredskabsstyrelsen fik i 2017 et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Mindreforbruget er primært forklaret ved, at den gennemførte indsats på De Amerikanske Jomfruøer ikke blev så forskelligartet som først forventet.

Målopfyldelse
Beredskabsstyrelsen har opfyldt seks ud af otte mål i mål- og resultatplan 2017, og to mål er delvist opfyldt. Beredskabsstyrelsen vurderer målopfyldelsen som tilfredsstillende. Målopfyldelsen skal bl.a. ses i lyset af det ekstraordinære ressourcetræk i forbindelse med overgangen til Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel.