[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ældre er særligt udsatte, når det kommer til brand. Sidste år var godt halvdelen af dem, der omkom ved brand i Danmark, over 66 år gamle.

Brandbevægelsen afholder den 29. maj en temadag under overskriften ”brandsikkerhed i boliger for ældre – en inspirationsdag”. Temadagen henvender sig til dig, der arbejder med brandsikkerheden hos ældre borgere, hvad end det er i kommunalt regi eller i boligselskaber.

På temadagen stiller fagfolk skarpt på udfordringerne på området og præsenterer gennemprøvede løsninger. På programmet står blandt andet mikrovandtågeanlæg og tryghedsambassadører i kommunen.

Temadagen bliver afholdt mandag den 29. maj 2017 i Middelfart. Den er en gentagelse af temadagen afholdt i Greve den 24. november 2016.

BrandBevægelsen – forum for bedre brandbeskyttelse i Danmark
BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer og myndigheder, der har som mål at reducere antallet af omkomne og tilskadekomne ved brand og desuden reducere antallet af brande og de deraf følgende skader.

Deltagerne – heriblandt Beredskabsstyrelsen – har opbygget et netværk, som arbejder for brandforebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen.

Netværket arbejder for at informere om brandforebyggelse og at fremme en holdningsændring blandt den generelle befolkning, så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisici og dermed tager større ansvar for sig selv og sine omgivelser, når det gælder forebyggelse og beskyttelse mod brand.

Netværket arbejder desuden for øget privat/offentlig videnudveksling og vidensamarbejde.

BrandBevægelsen har sekretariat hos SikkerhedsBranchen.