[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter indsatser med bl.a. etablering af mobile dæmninger, fyldning og udlægning af sandsække samt pumpeopgaver afsluttede Beredskabsstyrelsen torsdag aften de sidste i en lang række indsatser til støtte for de kommunale brandvæsener i det sydlige og sydøstlige Danmark.

For at dæmme op for vandmængderne etablerede Beredskabsstyrelsen godt 1.600 meter mobile dæmninger ved særligt udsatte steder. Dæmningerne er store slanger, som pumpes op med vand og på den måde kan udgøre en barriere, hvis vandstanden i havet stiger.

I forbindelse med indsatserne har Beredskabsstyrelsen desuden distribueret, fyldt og været med til at udlægge omkring 100.000 sandsække i de berørte områder.

Stærk beredskabskultur
Samtlige af Beredskabsstyrelsen seks beredskabscentre blev indsat med mandskab og materiel. Cirka 250 befalingsmænd, værnepligtige og frivillige deltog ved 14 indsatssteder i de berørte områder.

Herudover bidrog styrelsen til koordinationen mellem de involverede myndigheder med repræsentanter i de lokalt nedsatte krisestabe samt den Nationale Operative Stab, NOST.

- Alt i alt må jeg sige, at det ser ud som om, at indsatsen mod vandmasserne er forløbet stort set så godt, som man kunne håbe på. Det er den takket være borgere og myndigheders fælles arbejde. Det viser, at vi har en stærk beredskabskultur her i landet, når det gælder, siger direktør i Beredskabsstyrelsen, Henning Thiesen.

Mere information
Du kan læse mere om beredskab og krisestyring i Danmark via links i højre kolonne.