[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En række myndigheder afholdt i dag en omfattende, fælles terrorøvelse i Hillerød, hvor H.K.H. Prinsesse Marie, som har gennemgået en beredskabsfaglig uddannelse og er tilknyttet Beredskabsstyrelsen, også deltog.

Terrorøvelsen var en såkaldt CBRNE-øvelse. CBRNE dækker over kemisk, biologisk, radiologisk, nukleart og eksplosivt materiale. Omdrejningspunktet for dagens øvelse var kemiske stoffer og eksplosiver.Fokus på koordination på tværs
Formålet med øvelsen var dels at styrke evnen til at koordinere og håndtere en større terrorhændelse, dels at styrke samarbejdet mellem statslige og lokale myndigheder. I dagens øvelse deltog udover Beredskabsstyrelsen Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnet, PET, Rigspolitiet, Nordsjællands Politi, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Hovedstaden og Region Sjælland, Frederiksborg Brand & Redning, Center for Beredskabskommunikation og FrederiksborgCentret.

Og der var nok at se til, fortæller sektionschef i Beredskabsstyrelsen Martin Vendelbo.

- Som altid med øvelser af denne karakter træner vi vores egen indsats men især koordinationen og samarbejdet på tværs mellem myndigheder og aktører. Sådan en øvelse presser os virkelig, og det er altid lærerigt, siger Martin Vendelbo.

Kongelig gæst
H.K.H. Prinsesse Marie fik undervejs indblik i øvelsen, i myndighedernes materiel og specialkompetencer, og i det tværgående stabsarbejde og rollefordelingen mellem de repræsenterede myndigheder.

- At følge terrorøvelsen i dag på tætteste hold har givet mig indblik i, præcis hvordan de lokale samt de statslige myndigheder samarbejder, hvis det utænkelige skulle ske. Jeg håber, at alle involverede i øvelsen har fået et konstruktivt udbytte ud af det, som kan være til gavn for os alle, siger H.K.H. Prinsesse Marie.

Martin Vendelbo tilføjer:

- Prinsessen har gennem sin tilknytning til Beredskabsstyrelsen udvist stort engagement i myndighedernes arbejde. Øvelsen i dag har givet hende et grundigt indblik i de operative kapaciteter. Vi sætter stor pris på Hendes Kongelige Højheds engagement og interesse i øvelsesaktiviteterne, siger Martin Vendelbo.Evaluering og justeringer
Selve øvelsen er afsluttet, og nu skal procedurer og retningslinjer så tilpasses efter behov.

- Efter alle øvelser evaluerer vi grundigt for at sikre, at vi tager flest mulige læringspunkter med videre. Der er altid ting, der skal justeres, så vi er helt klar, hvis det en dag ikke er en øvelse, siger Martin Vendelbo.

Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder afholder og evaluerer løbende øvelser for at styrke samfundets beredskab. Ved dagens øvelse var op mod 100 personer i aktion.