[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvordan reagerer myndighederne, når Danmark bliver ramt af akutte, komplekse eller uforudsigelige hændelser? Det bliver testet i den store nationale øvelse KRISØV 2017, der i år løber af stablen 13. og 14. september.

KRISØV afholdes hvert andet år, og i år er scenariet terror i Nordjylland. Medarbejdere i ministerier, styrelser og hos lokale myndigheder trænes i at arbejde sammen og koordinere indsatsen, så den bliver så effektiv som muligt.

- Vi ved, at Danmark også i fremtiden vil blive ramt af ulykker, men vi ved ikke, hvad det bliver. Under KRISØV skaber vi en meget alvorlig og udfordrende situation i Nordjylland og ser, hvordan myndighederne håndterer det, siger øvelseschef i Beredskabsstyrelsen, Mads Ecklon.

Fokus på terror et nødvendigt onde
Scenariet i år er terror, og det er – desværre – særdeles aktuelt at træne den nationale krisestyringsorganisationen omkring en terrorhændelse.

- Vi har de seneste år set en eskalering af angreb i Europa udført med ganske simple midler, især biler og knive. Samtidig skal vi også være klar til at imødegå mere avancerede angreb, siger øvelseschef, politiinspektør Michael Kristiansen, Rigspolitiet.

Reaktionsevne og samarbejde
Formålet med KRISØV 2017 er at teste, hvor godt gearet krisestyringssystemet er. Øvelsesdeltagerne – myndigheder, virksomheder og medier – skal demonstrere, at de er fortrolige med planer, roller, ansvar og procedurer. Og så skal de vise, at de kan reagere hurtigt og arbejde sammen.

Målrettet opgaveløsning
Som noget nyt i år arbejder man i den Nationale Operative Stab samt i den lokale beredskabsstab ud fra såkaldt strategiske hensigter.

- Vi skal ikke bare være brandslukkere, der løber fra den ene opgave til den næste. Myndighederne har defineret nogle strategiske hensigter, hvor vi på forhånd er blevet enige om, hvilke overordnede mål, vi arbejder sammen om at opnå. Det skal gøre opgaveløsningen endnu mere målrettet, siger Mads Ecklon.

Om KRISØV
KRISØV er den største krisestyringsøvelse i Danmark, der siden 2003 er blevet afholdt hvert andet år. I år deltager 33 aktører – departementer, styrelser, lokale myndigheder, medier, virksomheder og ambassader.

KRISØV skal udfordre aktørernes evne til at håndtere akutte, komplekse eller uforudsigelige hændelser, hvor mange aktører skal arbejde sammen om at levere en handlekraftig indsats.

Hovedsporet for KRISØV 2017 er terrorhændelser på dansk jord – specifikt med udgangspunkt i Nordjylland. Over to dage vil strategiske og operationelle dilemmaer omkring bl.a. redning, evakuering, afvikling og kontrol af trafik, ordenshåndhævelse, præhospital indsats, kontraterrorisme samt varetagelse af Danmarks udenrigsdiplomati sætte interessenterne under pres.

Efter KRISØV foretages en evaluering, så alle deltagere kan justere og forbedre planer og procedurer med henblik på at styrke samfundets beredskab mest muligt.

KRISØV planlægges af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt repræsentanter for de deltagende myndigheder og organisationer. Øvelsen gennemføres i regi af Kriseberedskabsgruppen.

Følg med under hashtagget #KRISØV2017 på Twitter.