[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I løbet af weekenden passerer to atomdrevne fartøjer fra den russiske flåde dansk farvand. Det drejer sig om ubåden Dmitry Donskoy og krydseren Pyotr Velikiy. De er undervejs fra en flådebase i Murmansk til afholdelse af ”Flådens Dag” i Sankt Petersborg.

Det forventes at fartøjerne indfinder sig i dansk farvand nord for Jylland fredag den 21. juli. Ruten går gennem Kattegat og Storebælt, syd om Lolland-Falster og derfra mod Sankt Petersborg. Fartøjerne lægger ikke til i danske havne undervejs.

De danske myndigheder er løbende i kontakt med russiske myndigheder om passagen. Forsvaret følger fartøjerne undervejs i dansk farvand. I Beredskabsstyrelsen følges passagen nøje med forøget vagtbemanding, og der udarbejdes løbende spredningsprognoser. Tiltagene sker rutinemæssigt og i henhold til gældende procedure.

Om det nukleare beredskab i Danmark
Beredskabsstyrelsen er national nuklear myndighed og opretholder i det nukleare beredskab udover den daglige vagttjeneste et beredskab, som overvåger stråling i Danmark og Grønland.

Læs mere om passagen på Forsvarets hjemmeside