[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til et nyt forsvarsforlig gældende for perioden 2018-2023. Beredskabsstyrelsen står til at blive omfattet af forsvarsforliget, og regeringen lægger op til at styrke Beredskabsstyrelsen. I regeringens udspil kan man læse følgende:


”Et robust forsvar og beredskab i Danmark er forudsætningen for et trygt samfund. Konsekvenserne af klimaforandringerne og den fortsat alvorlige terrortrussel mod Danmark betyder, at det er relevant også at se på en styrkelse af det statslige redningsberedskab. Regeringen ønsker:


  • som en del af forsvarsforliget at styrke det statslige redningsberedskabs operative robusthed bl.a. i form af mere personel”

Regeringen vil også justere værnepligten i både Forsvaret og Beredskabsstyrelsen og skriver i den forbindelse, at man ønsker:


  • ”at øge antallet af værnepligtige med ca. 500 årligt, herunder antallet af værnepligtige ved Livgarden og i det statslige redningsberedskab”

De politiske forhandlinger om et nyt forsvarsforlig tager udgangspunkt i regeringens udspil.


Læs mere på Forsvarsministeriets hjemmeside via linket i højre kolonne.