[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Snart er det sankthansaften, og der bliver gang i bålene over hele landet. Det kan ses i statistikken. Brandvæsenet bliver kaldt ud til over dobbelt så mange brande sankthansaften som på en normal aften og nat set over et gennemsnit over de seneste fem år (2012-2016).

- Der er sjældent problemer ved de store, offentlige arrangementer. Det er særligt ved private arrangementer, at bålet nogle gange utilsigtet udvikler sig til en brand, siger Mads Dalgaard, seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

- Hvis du vil tænde bål, er der nogle råd, du bør følge. Og så gælder det om at bruge sin sunde fornuft. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser og vær opmærksom på vindforholdene. Hvis det blæser meget og er meget tørt, må du vente til næste år med at brænde heksen af.

Når du afbrænder bål, anbefaler Beredskabsstyrelsen følgende afstande:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale


Sådan bygger du dit sankthansbål
Når du skal bygge dit sankthansbål, bør du kun bruge rent og tørt træ og lave en kerne af sammenkrøllede aviser, tørt kvas og grene. Vær grundig i opbygningen af bålet, så det ikke vælter, mens det brænder. Bygger du dit bål nogle dage inden afbrændingen, kan du med fordel lægge en presenning over for at undgå, at bålet bliver fugtigt og svært at tænde.

Brug aldrig brandfarlige væsker!
Når du skal tænde dit sankthansbål, bør du bruge en lang fakkel for at nå ind til kernen i bålet. Du bør aldrig anvende brandfarlige væsker, når bålet skal tændes.

- Brandfarlige væsker er alt for svære at kontrollere, og vi ser desværre, at personer hvert år kommer slemt til skade, når brandfarlige væsker bruges til optænding. Derfor fraråder vi det, siger Mads Dalgaard.

Sørg for at holde øje med bålet, hold afstand og vær opmærksom på børn og dyr omkring det. Du bør desuden altid have vand i nærheden, så du kan nå at reagere og slukke, hvis ilden skulle brede sig.

Sluk altid bålet, inden du forlader det
Du skal altid sørge for, at bålet er forsvarligt slukket, inden du forlader det. Hæld vand på og bevar opsyn med bålstedet. Du må ikke tildække de varme gløder med sand, da sandet holder på varmen og kan forvolde alvorlige forbrændinger, hvis personer eller dyr træder eller roder i det varme sand.

Er uheldet alligevel ude
Du skal ringe 1-1-2, hvis der er opstået brand. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.