[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Generelt er de fleste danskere ikke bekymrede for større ulykker og katastrofer. Det viser den repræsentative befolkningsundersøgelse Danskernes Risikoopfattelse, som Beredskabsstyrelsen har fået foretaget.

Terror og cyberangreb skiller sig dog ud fra det generelle billede. 58 procent af befolkningen er således bekymrede eller meget bekymrede for, at Danmark bliver ramt af terror inden for de kommende fem år. Det er en stigning på 13 procentpoint i forhold til den seneste undersøgelse for to år siden. Knap halvdelen – 46 procent – er bekymrede eller meget bekymrede for at blive direkte påvirket af terror.

- I Danmark har vi som folk tillid til hinanden og til vores beredskab, og det skal vi blive ved med at have. Jeg forstår godt, at mange bekymrer sig for terror, når man ser på de senere års angreb i Danmark og udlandet. Men det er vigtigt, at vi står imod og ikke ændrer vores adfærd og hverdag. Det er det, terroristerne ønsker. Vi tager selvfølgelig danskernes bekymringer alvorligt og arbejder hele tiden for at øge trygheden og sikkerheden i Danmark, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

     
Klik for at se infografikken i stor størrelse.

Hovedkonklusioner i Danskernes Risikoopfattelse 2017
I Danskernes Risikoopfattelse har et repræsentativt udvalg af den danske befolkning vurderet, hvor bekymrede de er for, at Danmark rammes af en række hændelser inden for de kommende fem år, hvor bekymrede de er for at blive direkte påvirket, hvor sandsynligt de mener, det er, og i hvor høj grad de mener, at Danmark har et beredskab, der kan håndtere hændelserne.

Her er hovedkonklusionerne inden for hvert tema.

 • Bekymring. Generelt er de fleste danskere ikke bekymrede for større ulykker og katastrofer. Dog bekymrer flere end halvdelen af danskerne (58 procent) sig om, at Danmark bliver ramt af terror
 • Bekymring for at blive direkte påvirket. Tæt på halvdelen af danskerne (46 procent) er bekymrede for at blive direkte påvirket af terror inden for de kommende fem år
 • Sandsynlighed. Voldsomt vejr (skybrud, orkaner og stormflod), cyberangreb og terror er de hændelser, som danskerne vurderer, der er størst sandsynlighed for, at Danmark bliver ramt af inden for de kommende fem år
 • Beredskab. Befolkningen har generelt tiltro til, at beredskabet i Danmark kan håndtere de fleste større ulykker og katastrofer. Geomagnetiske solstorme, radioaktive udslip fra kernekraftværker og cyberangreb er de hændelser, som færrest har tiltro til, at Danmark har et beredskab til at håndtere

Danskernes Risikoopfattelse tager udgangspunkt i hændelsestyperne i Beredskabsstyrelsens udgivelse Nationalt Risikobillede. Det er anden gang, Beredskabsstyrelsen foretager en måling af Danskernes Risikoopfattelse. Undersøgelsen er repræsentativ for den danske befolkning og er udført af VoxMeter.

De 14 hændelsestyper (med udgangspunkt i Nationalt Risikobillede), vi har spurgt danskerne om i Danskernes Risikoopfattelse, er:

 • Orkaner og stærke storme
 • Oversvømmelser fra stormflod
 • Oversvømmelser fra skybrud
 • Udbrud af smitsomme og svært helbredelige sygdomme blandt mange danskere
 • Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr
 • Farlig forurening af mad- eller drikkevarer
 • Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk
 • Ulykker med farlige kemiske stoffer
 • Olieforurening til søs
 • Større transportulykker
 • Cyberangreb
 • Terror
 • Brande og eksplosioner
 • Geomagnetiske storme som følge af soludbrud