[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Til nyhedsbrevets læsere,

Beredskabsstyrelsen udgiver i dag en analyse af udrykninger til aktiverede alarmtryk baseret på data fra ODIN – Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem.

Analysen er et eksempel på, hvordan brug af landsdækkende udrykningsdata fra alle redningsberedskaber styrker den samlede viden i beredskabet, således at konklusioner kan drages på baggrund af den samlede mængde viden og ikke udelukkende på baggrund af lokale erfaringer.

Bare 26 gange (1,6%) var der reelt en brand, som beredskabet skulle slukke. 306 var såkaldt falske alarmer (19,2%) – alarmtryk afgivet forsætligt med slette intentioner – mens 1261 var blinde alarmer (79,2%) – alarmtryk afgivet uden slette intentioner, men hvor der ikke var brand.

- Tallene taler deres klare sprog. Når der så få gange rent faktisk er brand, kan der være god fornuft i at justere på brugen af alarmtryk, siger chef for Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse, Bo Torp Henriksen, og fortsætter:

- Brandvæsenet bliver i dag alarmeret effektivt på andre måder, og vi kan ikke se, at alarmtryk – selv i de tilfælde hvor der er brand – gør en forskel i hverken udrykningstider eller brandudbredelse.

Analysen er tilgængelig på Beredskabsstyrelsens hjemmeside og kan læses her.
Analyser på beredskabsområdet skal bidrage til udvikling og dimensionering af redningsberedskabet, målretning af kampagner, udvikling af uddannelser mv.

Beredskabsstyrelsen står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål. Kontakt: Center for Viden og Analyse, e-mail: via@brs.dk