[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En stor del af den danske befolkning får og deler nyheder og informationer via sociale medier. Det gælder også i krise- og katastrofesituationer. Derfor er det vigtigt, at myndigheder og virksomheder med beredskabsansvar deler, opfanger og understøtter vigtig information på sociale medier i krisesituationer.Beredskabsstyrelsen har udviklet et særligt kursus om sociale medier målrettet kommunikationsmedarbejdere i myndigheder og virksomheder med beredskabsansvar.

- Der er mange kurser om sociale medier og krisekommunikation, men få fokuserer på de særlige forhold, der gør sig gældende, når der står liv eller store samfundsomkostninger på spil. Kommunikation kan redde liv i krisesituationer, og det kan også koste liv. Det stiller særlige krav til beredskabsorganisationernes procedurer, beredskab og kommunikationsmedarbejdernes kompetencer, hvis vi skal udnytte potentialet i sociale medier fuldt ud under kriser, siger Tine Overby, der tiltræder som chef for Beredskabsstyrelsen kontor for Uddannelse 1. april 2017.

Borgeren i centrum
Traditionelt ses borgeren som passiv modtager af information i krisesituationer. Det bliver vendt på hovedet på det nye kursus, hvor borgeren sættes i centrum af beredskabet og ses som en ligeværdig, hvis kommunikation på sociale medier potentielt kan have lige så stor effekt som kommuners, styrelsers, ministeriers og virksomheders.

- Via sociale medier er borgerne blevet en synligt aktiv del af krisestyringsindsatsen og er reelt med til at styre den samlede kommunikation mellem os alle under kriser. Som borgere er vi alle krisekommunikatører. Det er stadig en ret ny situation, som myndigheder og virksomheder skal indstille sig på at understøtte, og som der er rigtigt gode perspektiver i at udvikle. Det kræver nye måder at kommunikere på, og det er en god del af grunden til, at vi har udviklet kurset, siger Tine Overby.

Mere fokus på at lytte og vejlede
På kurset bliver der lagt op til, at kommunikationsmedarbejderne i målgruppen fokuserer mere på at lytte, følge med og 'nudge' udover at producere og udsende information.

- Traditionel envejskommunikation er stadig livsvigtig i mange situationer, men i
en tid med fake news på dagsordenen og en masse brugbar data tilgængelig via folks opslag på sociale medier er det ikke kun vigtigt at have styr på sin udadgående kommunikation. Man skal også overskue større mængder data langt hurtigere. Det giver kurset konkrete værktøjer til, siger Tine Overby.

Kurset bygger på både forskningsbaseret viden og konkrete praksiserfaringer.

Kurset afvikles den 22.-23. maj på Beredskabsstyrelsens kursuscenter i Snekkersten.