[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]


Screenshots fra app'en Farlige Stoffer.

Beredskabsstyrelsen lancerede i 2013 app’en Farlige Stoffer, der gjorde værket ”Informationssystemet om farlige stoffer” tilgængelig på smartphones og tablets. Nu er app’en tilgængelig i en opdateret version, der giver indsatsledelsen endnu bedre overblik.

To primære forbedringer
Udover en grafisk overhaling er der to primære forbedringer i den opdaterede udgave af Farlige Stoffer. For det første har app’en nu en overbliksside, hvor alle nødvendige informationer for at foretage en førsteindsats er samlet på én side. For det andet har app’en en kortfunktion, der kan vise et vejledende fareområde for et givent kemikalie. Kortfunktionen trækker på data fra DMI og kan opdatere fareområdets udbredelse i forhold til den aktuelle vindretning.

- App’en er blevet mere brugervenlig for indsatsledelsen, og især forventer vi, at kortfunktionen bliver en vigtig funktion, siger Flemming Helman Kristensen, specialkonsulent i Kemisk Beredskab under Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

- I de tilfælde, hvor vi har med farlige stoffer at gøre, kan det være aktuelt at varsle og eventuelt evakuere folk fra fareområdet. Her hjælper app’en med at fastslå, hvilket område, det indledende  drejer sig om, og her tages der også højde for blandt andet vindretningen.

Giver hurtigt overblik
App’en fungerer som elektronisk opslagsværk om kemiske stoffer. App’en hjælper indsatsledelsen med at identificere kemiske stoffer og indeholder også information om, hvilke forholdsregler man skal træffe ved en hændelse med et givent stof.

Den information har hidtil været tilgængelig i bøgerne ”Indsatskort for kemikalieuheld” og ”Førsteindsats ved kemikalieuheld”. ”Indsatskort for kemikalieuheld” 2018 vil kun udkomme i en elektronisk udgave, men der er endnu ikke taget stilling til, om de fysiske opslagsværker helt udgår.

- De fysiske opslagsværk er over de seneste år gået ned i oplag, og vi arbejder på, at de elektroniske medier stille og roligt tager over. I første omgang håber vi, at folk i rednings- og sundhedsberedskabet samt politiet tager godt imod den opdaterede app, siger Flemming Helman Kristensen.

Hvis du allerede har installeret Farlige Stoffer, skal du opdatere app'en for at få den nye version. App'en er tilgængelig i Apple App Store og Google Play. App’en er udviklet i samarbejde med BridgeIT.