[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen præsenterede tidligere i år en national strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer. Et af hovedpunkterne i strategien var at etablere et nationalt forum til at forebygge og reducere omkostningerne ved ulykker og katastrofer.

I dag blev det første møde i forummet afholdt. En lang række aktører, der også deltog i arbejdet med strategien, var med. H.K.H. Prinsesse Marie, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen, åbnede forummet. Herefter var der faglige oplæg og diskussioner om brandårsager, digitale frivillige og frivillighed i det hele taget.

Konkrete mål for det fremadrettede arbejde
Det nationale forum for forebyggelse af ulykker skal med en bred sammensætning af myndigheder, organisationer, foreninger m.v. bidrage til at skabe en mere helhedsorienteret og tværgående forankring af forebyggelsesstrategien. Konkret skal arbejdet i det nye forum støtte op om hovedmålene i den nationale forebyggelsesstrategi:

 • Færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader i forbindelse med brande, stærke storme og oversvømmelser
 • Øget risikobevidsthed og mere handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen før, under og efter alvorlige ulykker og katastrofer

- Vi er meget tilfredse med at det konkrete, faglige arbejde er kommet i gang. Nu skal vi sammen arbejde med de elementer, der peger frem mod de overordnede mål. Det bliver et langt, sejt træk, men det er positivt at se, at så mange aktører involverer sig i arbejdet, siger kontorchef i Beredskabsstyrelsen Henrik G. Petersen.

Om det nationale forum for forebyggelse af ulykker
Det nationale forum for forebyggelse af ulykker tager afsæt i den nationale forebyggelsesstrategi, der blev lanceret i februar i år. Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af:

 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Røde Kors 
 • Sundhedsstyrelsen 
 • Socialstyrelsen 
 • Beredskabsforbundet 
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 • Rigspolitiet 
 • Politiets Efterretningstjeneste 
 • Beredskabsstyrelsen

Med i det nye forum er en lang række myndigheder, organisationer, foreninger m.v., som indgik i en arbejdsgruppe og en følgegruppe i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale forebyggelsesstrategi. Flere er siden kommet til.

Det samlede forum vil fremover mødes i forbindelse med temadage om udvalgte emner, som vil blive belyst gennem faglige oplæg, debatter og workshops. Herudover vil der i relation til konkrete initiativer blive dannet arbejdsgrupper med deltagelse af de relevante myndigheder og andre parter.