[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det starter oftest med, at gløderne fra cigaretten falder ned i sengetøjet eller i møblerne. Ilden får fat og breder sig, og det koster hvert år menneskeliv.

Men antallet af omkomne som følge af brand har i en årrække været nedadgående, og i 2016 var tallet det laveste siden 1977. Det viser statistik udarbejdet af Beredskabsstyrelsen.

Det går bedre – men rygning er fortsat en udfordring
Statistikken viser, at Danmark er et stadig mere sikkert land, når det kommer til risikoen for at omkomme i brand. Men rygning er en udfordring.

- Der har gennem de senere år været en nedadgående tendens, og for 2016 ser vi et tydeligt fald, siger chef for Center for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen, Bo Torp Henriksen, og fortsætter:

- Med forbehold for at det er meget små tal at konkludere på, og der derfor kan være store udsving fra år til år, er der siden 2004 en tendens til færre dødsbrande forårsaget af andre årsager end rygning som for eksempel brand opstået i elektriske installationer eller i forbindelse med madlavning. Men vi har stadig til gode at opleve et fald henover årene i antallet af dødsbrande opstået som følge af rygning, siger Bo Torp Henriksen.

Svært at pege på enkeltstående årsager til positiv tendens
Det kan være svært at sætte fingeren på enkeltstående årsager til, at der har været et fald over en årrække og et lavt antal omkomne ved brand i 2016. Det handler sandsynligvis om indsats på flere fronter.

- Der bliver gjort et stort forebyggende arbejde fra en lang række aktører. Vi har et tæt samarbejde med blandt andet kommunerne og det kommunale redningsberedskab om at sætte fokus på området. Senest er der som en del af konceptet Brandsikker Bolig sat en masse røgalarmer op, og den kommunale hjemmepleje udviser stor opmærksom over for ældre i deres hjem, siger Bo Torp Henriksen.

Den nationale forebyggelsesstrategi skal understøtte positiv udvikling
Beredskabsstyrelsen offentliggjorde tidligere i februar en national forebyggelsesstrategi, der som et af sine hovedmål har at reducere antallet af omkomne ved brand. Strategien skal altså understøtte den tendens, der er ved at tegne sig.

- Én omkommen som følge af brand er én for meget, og det er vigtigt at understrege, at den positive tendens ikke må blive en sovepude. Der skal fortsat tages initiativer på en række fronter, siger Bo Torp Henriksen.

Positiv tendens sammenlignet med Sverige, Norge og Finland
Antallet af omkomne ved brand pr. 100.000 indbyggere i 2016 ligger i Danmark under Sverige og Finland, men over Norge. Sammenligner man med Sverige, har vort broderfolk i en årrække ligget relativt stabilt, mens kurven i Danmark i en årrække har været nedadgående.

Hvis man fratrækker rygning som brandårsag, havde Danmark i 2016 det laveste antal omkomne som følge af brand pr. 100.000 indbyggere sammenlignet med Sverige, Norge og Finland.