[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kemisk Beredskab har siden 1967 været en vigtig del af samfundets sikkerhedsnet, når der har været komplicerede hændelser med kemiske stoffer. I sådanne tilfælde handler det om at reagere hurtigt og med den nødvendige ekspertise. Den ekspertviden har Kemisk Beredskab været garant for i 50 år.

- Kemisk Beredskab er klar med ekspertise og rådgivning, når Danmark bliver ramt at uheld med farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen træder til ved store og komplicerede ulykker, og Kemisk Beredskabs specialiserede assistance til øvrige beredskabsaktører gør, at vi andre kan sove trygt om natten, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Gennem de seneste 50 år har Kemisk Beredskabs rolle og kapaciteter udviklet sig i takt med, at de trusler, samfundet står over for, har skiftet karakter.

Udgangspunktet var kemiske kampstoffer, som stadig er en af hovedkompetencerne, men siden er opgaver som håndtering af miljøuheld, transport af farligt gods, bistand i terrorsager og meget andet kommet til. Det kan du læse mere om i jubilæumsskriftet.

- Der har været god brug for Kemisk Beredskab igennem nu 50 år. Jeg er sikker på, at vi også kommer til at trække på deres kompetencer en rum tid fremover, siger Claus Hjort Frederiksen.

Beredskabsstyrelsen råder over to af landets ekspertberedskaber. Ud over Kemisk Beredskab varetager Beredskabsstyrelsen også Nukleart Beredskab, som foretager strålingsovervågning i Danmark og Grønland. Beredskabsstyrelsen har yderligere et landsdækkende udrykningsberedskab til oprydning efter ulykker med farlige stoffer.

Eksempler på Kemisk Beredskabs arbejde


Terrorsagen Glasvej, september 2007. Kemisk Beredskab deltog i arbejdet på Glasvej, hvor man bl.a. fandt det hjemmelavede eksplosivstof TATP. Udover assistancer til politiet under ransagninger gav Kemisk Beredskab også telefonisk rådgivning og udførte analyser på laboratoriet. Eksperter fra Kemisk Beredskab vidnede også i den efterfølgende retssag.


Bortskaffelse af rester fra Libyens kemiske våbenlager. I august og september 2016 deltog eksperter fra Beredskabsstyrelsen i operation RECLIB (Operation Removal of Chemical Agents from Libya). Den FN-støttede operation bortskaffede rester fra Libyens kemiske våbenlager – i alt 23 containere med kemiske stoffer. Danmark stod i spidsen for den samlede maritime transportoperation (foto: Forsvaret).

App’en Farlige Stoffer. Kemisk Beredskab støtter andre myndigheder, når de står over for et uheld med potentielt farlige stoffer, de ikke kender til. Det sker bl.a. med app’en Farlige Stoffer, der blev lanceret i 2013 og opdateres efteråret 2017. Med den ved hånden har eksempelvis politi, sundhedsberedskab eller brandvæsen information til brug for den indledende vurdering på skadesstedet.