[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

DMI varsler om oversvømmelser på op til 1,8 meter over normal vandstand og anvender varslingskategorien ’meget farligt vejr’ for Storebælt, det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet, Sydøstsjællands kyst og Bornholms kyst.

Det kan du gøre
Bor du i oversvømmelsestruede områder, bør du følge myndighedernes anvisninger via bl.a. hjemmesider og sociale medier. Hold øje med DMI, din kommune, politiet, brandvæsenet og Beredskabsstyrelsens udmeldinger. Del gerne information fra myndigheder med venner og familie.

Sikring med sandsække
Bor du i et område, der risikerer oversvømmelse, kan du sikre din bolig med sandsække. Forhør dig evt. hos din kommune om mulighederne for rekvirering af sandsække.

Se denne video med vejledning om udlægning af sandsække: Klik for at se video.

Det gør myndighederne
Alle relevante myndigheder er i beredskab. Rigspolitiet har etableret den nationale operative stab, og flere steder i landet er der etableret lokale beredskabsstabe, hvor myndighederne koordinerer beredskabet forud for stormfloden.

Brandvæsenet, politiet, trafikselskaberne og andre relevante myndigheder er klar til indsats ift. stormfloden. Beredskabsstyrelsen har flyttet mobile dæmninger, sandsække og pumpekapacitet til de oversvømmelsestruede områder.