[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når en ny minister overtager sit ressortområde, er der tradition for, at han besøger de tilknyttede myndigheder. Torsdag gæstede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød.

En række af styrelsens medarbejdere præsenterede ministeren for et udsnit af de opgaver, Beredskabsstyrelsen udfører for at udvikle samfundets katastrofeberedskab.

Først fik ministeren et kig ind i situationsrummet. Det er herfra, de operative indsatser koordineres, når Beredskabsstyrelsen er indsat ved større hændelser som eksempelvis oversvømmelser eller voldsomme storme i Danmark eller udlandet. Præsentationen tog udgangspunkt i styrelsens indsats under oversvømmelserne i januar.Efterfølgende blev ministeren præsenteret for et udsnit af de myndighedsopgaver, Beredskabsstyrelsen varetager i samfundets samlede katastrofeberedskab. Det handlede om den nationale krisestyringsøvelse KRISØV, hvor en lang række myndigheder og virksomheder tester deres beredskabsplaner.

Ministeren blev også præsenteret for app’en Mobilvarsling, der er en af de platforme, myndighederne bruger til at advare befolkningen, når der er fare på færde. Derudover fik ministeren et indblik i en række uddannelses- og tilsynsopgaver og Beredskabsstyrelsens samarbejde med de kommunale brandvæsner.

På den operative side var Beredskabsstyrelsens centre Sjælland og Hedehusene samt Kemisk og Nukleart Beredskab på plads med specialkøretøjer, der bl.a. bruges ved oversvømmelser og kemiske udslip.Endelig holdt ministeren en tale til styrelsens medarbejdere, ligesom han mødtes med direktør Henning Thiesen og den øvrige direktion.

Claus Hjort Frederiksen startede sit virke som forsvarsminister i november sidste år.