[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Grillsæsonen er over os, og der tændes flittigt op med kul og gas. I langt de fleste tilfælde er grill lig med hygge, men i nogle situationer går det desværre galt.

Hvert år rykker brandvæsenet ud omkring 100 gange som følge af uforsigtig brug af grill. Tal fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitets Hospital peger desuden på, at cirka 500 mennesker hvert år får forbrændings- eller røgskader i forbindelse med grillning.

Men så galt behøver det ikke at gå. Ved at følge nogle fem gode grillråd kan du undgå, at brandvæsnet besøger dig, eller at du kommer til skade.

Brand i forbindelse med grillning opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brandbart materiale, ved forkert optænding, eller ved at aske og gløder fra grillen ikke er slukket, når de bliver smidt ud. Generelt drejer det sig om at være opmærksom og udvise forsigtighed, når man griller.

- Når man har med åben ild at gøre, skal man blandt andet være opmærksom på vejret – særligt hvis det blæser og er tørt, siger Mads Dalgaard, seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen.

Brug aldrig brandfarlige væsker
Ved grillning ses ofte forbrændingsskader. De opstår typisk ved berøring af den varme grill eller gløder fra grillen. Og så er der særlig grund til at lade være med at bruge brandfarlige væsker, når du griller.

- Desværre har vi set nogle meget alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske meget alvorlige forbrændinger. Derfor anbefaler vi, at man helt undlader at bruge brandfarlige væsker, når man griller. Det er simpelthen for farligt, fastslår Mads Dalgaard.

Fem gode grillråd
Beredskabsstyrelsen anbefaler, at man følger fem gode grillråd for at sikre, at grillaftenen ikke ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

  1. Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller. Det er sikrest at tænde op med elektrisk grillstarter eller optændingsblokke
  2. Grill kun udendørs – ved grillning f´.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt
  3. Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i buskads, dugen eller andet, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
  4. Hold øje med grillen – så børn eller kæledyr ikke kommer til skade, og der ikke går ild i noget
  5. Aske og kulrester skal være kolde, før du smider det ud – ellers kan det antænde skraldespanden. Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er nogle gløder

Generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde. Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at afmontere gasslangen efter brug.

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.