[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I 2014 vedtog Beredskabsstyrelsen en strategi for indkøb og anvendelse af droner, og i 2015 blev der etableret et egentligt droneberedskab. Beredskabet har nu været luften i halvandet år.

Når Beredskabsstyrelsen skal i aktion, indsættes dronerne alt efter opgavens karakter. Dronerne hjælper bl.a. med til at give indsatsledelsen et overblik over skadestedet, til eftersøgning af personer eller objekter, til at udarbejde dokumentation i forbindelse med efterforskninger og til at kortlægge områder via eksempelvis Google Maps.

Droneberedskabet har flere gange vist sig at være et meget anvendeligt værktøj. Det siger Brian Wesselhoff, sektionschef i Beredskabsstyrelsen.

- Vi har haft god gavn af droneberedskabet til meget forskelligartede opgaver. Blandt andet understøttede vi rekognosceringen efter olieforurening på Endelave tidligere i år. Dronerne var også nyttige under bekæmpelsen af storbranden på Fredericia Havn i februar 2016 og senere på året ved en brand på Aarhus havn. Her brugte indsatsledelsen droneberedskabet til at få overblik over skadestedet, siger Brian Wesselhoff.

Gode perspektiver fremadrettet

Der er et stort potentiale i brugen af droner, og Beredskabsstyrelsen udvikler løbende på droneberedskabet i takt med den teknologiske udvikling. Eksempelvis arbejder Beredskabsstyrelsen forsøgsvis med nukleare og kemiske sensorer, så det vil blive muligt at spore ioniserende stråling og diverse kemiske stoffer.

Beredskabsstyrelsen har også udviklet et kursus rettet mod de kommunale brandvæsner om anvendelsen af droner i relation til brand. Fokus er på at optimere samspillet mellem indsatsledelsen og dronepiloten, så brugen af dronen styrker indsatsledelsen.