[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I juni blev de grønlandske bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit ramt af en tsunami. Beboerne er blevet evakueret, men bygderne er stadig farlige at færdes i.

Det skyldes blandt andet, at flere bygninger er i fare for at styrte sammen, mens andre er styrtet i vandet og udgør en fare for miljø og sejlads. Endelig er der risiko for udslip af brændstof og kemikalier, hvilket ville medføre stor skade på miljøet og fiskeriet.

Derfor skal områderne sikres. Det grønlandske selvstyre har anmodet Forsvarsministeriet om hjælp, og på den baggrund har Arktisk Kommando aktiveret Arktisk Beredskabsstyrke. Her stiller Beredskabsstyrelsen med ni personer, der skal hjælpe med at sikre bygderne.

Velforberedt personel
Beredskabsstyrelsens folk skal især arbejde med sikring af bygninger, med at begrænse miljøpåvirkningen i området og med bjærgning og oprydning i vand.

- Vores folk er uddannede i alle tre forhold. Vi arbejder med oprydning af miljøfarlige stoffer som for eksempel brændstof og gasflasker, med USAR, altså Urban Search and Rescue, der handler om afsøgning og sikring af beboelser og fabriksbygninger, og endelig arbejder vi med redningsarbejde i vand, herunder bjergning af genstande med redningsdykkere. Derfor er vi rigtig godt klædt på til at løse opgaven, siger Peter Hwan Lajgaard, sektionsleder i Beredskabsstyrelsen.

Forberedelser i Herning
Op til afgang har Beredskabsstyrelsens folk på centret i Herning forberedt sig grundigt på opgaven med kurser og gennemgang af lokale forhold. Der er også blevet pakket specialudstyr til brug under indsatsen.

Om opgaven og Arktisk Beredskabsstyrke
Beredskabsstyrelsen bidrager med to officer, tre befalingsmænd og fire redningsspecialister (værnepligtige). Beredskabsstyrelsens folk ankom søndag til Kangerlussuaq. Herfra gik turen med Søværnets inspektionsfartøj Ejnar Mikkelsen til Nuugaatsiaq og Illorsuit. Fartøjet danner base og sikkerhed under opgaven. Arbejdet forventes udført inden for to uger.

Beredskabsstyrelsens personel indsættes som en del af Arktisk Beredskabsstyrke og under ledelse af Arktisk Kommando. Arbejdet udføres i samarbejde med de lokale myndigheder. En af Beredskabsstyrelsens officerer tilknyttes Arktisk Kommando og øvrige myndigheder som forbindelsesofficer i Nuuk for at koordinere indsatsen.

Arktisk Beredskabsstyrke blev etableret i 2013 og består af kapaciteter fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Styrken skal primært anvendes som supplement til forsvaret og det øvrige civile beredskab i Grønland og sammensættes til lejligheden af relevant personel- og materielkapacitet.

Arktisk Beredskabsstyrke var for første gang indsat til første del af oprydningsindsatsen i Nuugaatsiaq og Illorsuit. Her deltog Beredskabsstyrelsen med tre personer.