[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

17. juni blev de grønlandske bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit ramt af en tsunami. Beboerne er blevet evakueret, men der er fortsat risiko for, at fjeldskred kan udløse nye flodbølger, som ville kunne ramme bygderne inden for 8-12 minutter. På grund af den korte tid til at evakuere befolkningen i tilfælde af en ny tsunami har de grønlandske myndigheder vurderet, at beboerne ikke kan vende hjem.

Derfor planlægges en indsats for at bjærge beboernes personlige ejendele fra bygden, og Beredskabsstyrelsen deltager i arbejdet.

Beredskabsstyrelsen deltager med tre personer og indgår i planlægningsarbejdet sammen med Naalakkersuisut (Grønlands regering), Forsvaret, det lokale beredskab i Qaasuitsup Kommunia og politiet.

Faglig støtte til arbejdet
De tre personer fra Beredskabsstyrelsen skal især yde faglig støtte til miljøoprydning og sikkerhedsvurderinger af bygninger.

- Bygderne blev hårdt medtaget af tsunamien, og en lang række bygninger er styrtet sammen eller er i fare for at styrte sammen. Vores folk er uddannede til at arbejde i sådanne miljøer, så det er en af vores opgaver at sikre, at bjærgningsarbejdet kommer til at foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger kolonnechef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou.

Opgaven omfatter gennemgang af i alt omkring 80 huse i de to bygder for at sikre de mest nødvendige af beboernes personlige ejendele. Der kan også være miljøfarligt materiale, som skal fjernes eller sikres, ligesom der skal fjernes drivende gods og bygningsdele i havet, som ellers vil kunne udgøre en fare for skibe i området.

Første gang den Arktiske Beredskabsstyrke indsættes
Personellet fra Beredskabsstyrelsen indgår i den Arktiske Beredskabsstyrke, og det er første gang, at styrken aktiveres.

Arktisk Beredskabsstyrke blev etableret i 2013 og består af kapaciteter fra både forsvaret, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Den skal primært anvendes som supplement til forsvaret og det øvrige civile beredskab i Grønland og sammensættes til lejligheden af relevant personel- og materielkapacitet.

- Det er til opgaver som de her, at Arktisk Beredskabsstyrke blev etableret. Det giver mening at hele rigsfællesskabet kan trække på de kompetencer, som ligger i Beredskabsstyrelsen og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet, siger Lars Høg Schou.

Arbejdet begyndte i weekenden og forventes at være afsluttet senest 1. august 2017.