[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens frivillige ved centret i Hedehusene og Hjemmeværnskompagni Rosenborg er modtagerne af årets frivilligpris under Forsvarsministeriet. Frivilligpriserne gives til en person eller til en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige.

Det er forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der uddeler frivilligpriserne, og ministeren påskønner den særlige indsats.

- Jeg har stor respekt for alle de frivillige ildsjæle i redningsberedskabet og Hjemmeværnet, og jeg er dybt taknemmelig for den vigtige indsats, de yder. Uden de mange frivillige kræfter ville vi ikke så effektivt kunne forebygge og håndtere kriser af forskellig art, som vores samfund står overfor, siger Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:

- I årets løb har specielt de frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene og Hjemmeværnskompagni Rosenborg ydet en særlig indsats som frivillige, og de har stillet beredvilligt op hver gang, der har været brug for deres kompetencer. Jeg ser frem til at overrække dem frivilligprisen og takke dem for deres store indsats.

Prismodtagerne bliver hædret for deres store og kompetente frivilligindsats, som har gjort en positiv forskel for befolkningens tryghed og som bidrager til Danmarks sikkerhed. Deres indsats er et forbillede for andre frivillige, ligesom prismodtagerne tjener til inspiration for frivillige og andre borgere.

Årets Frivilligpris til Redningsberedskabet
Prisen som årets frivilligenhed inden for redningsberedskabet tildeles Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivillige for deres over 140 indsatser i 2016, bl.a. med støtte til politi, kommunalt beredskab, Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Herunder deres store indsats i forbindelse med storme- og oversvømmelsesindsatsen mellem jul og nytår 2016. Sidst men ikke mindst tildeles prisen Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivilliges for deres særlige bidrag med at udbrede kendskabet til frivillige i beredskabet.

Årets Frivilligpris til Hjemmeværnet
Prisen som årets frivilligenhed inden for Hjemmeværnet går i år til Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg for deres 61 indsatser i både ind- og udland. Kompagniet stiller beredvilligt op hver gang, der er brug for dem, og de opgaver, som kompagniet har løst igennem året, har været meget forskelligartede, fra indsættelser ved en skudepisode og en bombetrussel til ceremonielle lejligheder. Hertil kommer, at kompagniet i 2016 dygtigt har formået at integrere frivillige fra et nedlagt politihjemmeværnskompagni i Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg, således at det nedlagte kompagnis opgaver fortsat kan løses i fremtiden.

Om årets prisuddeling
Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 7. april på Kastellet i København, hvor blandt andet repræsentanter for Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet samt beredskabs- og forsvarsordførere i Folketinget og medlemmer af Frivilligkontaktudvalget deltager.